Кампания за кръводаряване на 9 и 10 май в спешното отделение на , ИСУЛ в подкрепа на пациенти с таласемия

Последна промяна на 10 May 2023 в 09:06 106 0

На 8 май отбелязваме Световния ден на Таласемията – рядко, наследствено, генетично заболяване на кръвта, при което се произвеждат „дефектни“ червени кръвни клети, а това води до тежка анамия. Заболяването засяга както възрастни, така и деца, а лечението продължава цял живот.
Около 2,5% от българите носят у себе си гена на Таласемията. Носителството обикновено е безсимптомно, но когато двама човека с дефектния ген създадат потомство, вероятността то да е с Таласемия майор (най-тежката форма) е 25%. Децата с Таласемия всъщност се раждат от напълно здрави родители!
Лечението е конвенционално, с регулярни кръвопреливания на всеки 2 до 4 седмици.

В България около 290 човека страдат от най-тежката форма на Таласемия – Таласемия Майор. Близо 100 са болните деца, а възрастните са около 190.

В УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ се намира най-големият от трите центъра в България, където се проследяват деца с Таласемия. Най-малкият пациент на Експертния център по Хемофилия, Таласемия и други редки доброкачествени хематологични заболявания е само на 11 месеца.

Таласемията е едно от заболяванията, при които медицината е постигнала огромен напредък. От средно 10 години преди време, днес продължителността на живота на тези пациенти е удължена на 60-62 години. Медицината обаче все още е безсилна да намери алтернатива на редовното кръвопреливане, без което тези пациенти не могат да живеят.

По този повод в Спешното отделение на уМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ утре и вдругиден (9 и 10 май), ог 8:30 до 12:30 часа ще се проведе Кампания за кръводаряване. Организатор е фармацевтичната компания Нобел Фарма, в партньорство с Експертен център за Хемофилия, Таласемия и други редки хематологични заболявания към УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, Националния център по трансфузионна хематология, Българска организация за доброволно кръводаряване, Фондация „Калинки за живот“ – за децата с таласемия.
На 9 май кампания за кръводаряване в помощ на пациентите с Таласемия ще има и в:
ПЛОВДИВ: 9 май от 12:00 ч. до 18:00 ч. в Мол Пловдив, надземен паркинг
ВАРНА: 9 май от 9:00 ч. до 14:00 ч. в ДКЦ 4, ет. 2, каб. 211, бул. „Цар Освободител“ №100, в МБАЛ „Св. Анна“
БУРГАС: 9 май от 7:30 ч. до 14:30 ч. в УМБАЛ Бургас - Сектор по кръводаряване
СТАРА ЗАГОРА: 9 май от 7:30 ч до 14:00 ч. в РЦТХ-Стара Загора, ул. „Ген. Столетов“ №2