Звездите ли предопределят житейската ни съдба или тя зависи от самите нас?

Последна промяна на 21 май 2018 в 07:10 834 0

Този въпрос е вълнувал човечеството още от зората на времето.

В различните епохи и култури той е намирал различни отговори, често противоположни. В легендите на древните гърци сестрите Парки изтъкавали съдбите на хората и чак по-късно философът Аристотел наблегнал на свободния избор. В Китай Универсалната енергия Ки (Чи) подчинява на своите планове и намерения човека и природата. В Индия и до днес кармата определя жизнения ни път. А монотеистичните религии християнство, ислямът и юдаизмът залагат на личната отговорност както за съдбата, така и за спасението или погубването на човешката душа. В нашия фолклор и до днес битува изразът „така ни е било писано“.

В новото време д-р Зигмунд Фройд определя като основен движещ фактор в живота нашето подсъзнание. Новата наука за психологическите феномени – психогенеалогията – пък се позовава на наследството от рода определящо до голяма степен при изграждането ни като личности и съдби. Американският учен Ейбрахам Маслоу, основател на т. н. Хуманистична психология издига на най-високо място в скалата на човешките потребности себеосъществяването (автореализацията) като върховно постижение и цел на човешкия живот.

Но как да го постигнем? Как да осмислим живота си, доколкото това зависи от самите нас? Американската психотерапевтка Керъл Ейдрен, авторка на книгата „Вашата житейска мисия“ (преведена на няколко езика) препоръчва създаден от нея тест-упражнение за разкриване какви са нашите дълбоки въжделения и стремежи. Тя набелязва подход, път насочен към евентуалната тяхна реализация доколкото зависи в по-голяма или по-малка степен от самите нас.

Този лесен за изпълнение тест се състои от 3 етапа и четвърти заключителен. Те са озаглавени: Аз харесвам, Аз съм и Аз бих искал да съм. Резултатите от 4-ия етап се обобщават, за да се извлече реално постижимото.

1. Аз харесвам: напишете на един лист дейностите или заниманията, който най-много ви допадат: да говоря, да слушам, да преподавам, да пиша, да търгувам, да шия, да върша дребни ремонти в къщи, да шофирам, да готвя, да печеля пари, да давам съвети, да рисувам, да си разкрасявам дома, градината, да лекувам, да проучвам да танцувам, да дирижирам…

2. Аз съм. Отбележете три от качествата, които вие сам или вашите близки ви признават (без излишно да скромничите), които биха ви подпомогнали за теста: смел, интуитивен, интелигентен, спокоен, обективен, буден, проницателен, спонтанен, забавен, ентусиаст, творчески тип, състрадателен, начетен, благ, дързък, чувствителен, гъвкав, оптимист, духовит, отворен…

3. Бих искал да съм повече. Отбележете три или четири качества, които бихте искали да развиете у себе си. Може ли да си послужите с изброените в етап две. Отбележете три или четири специалности, или компетентности, които бихте желали да придобиете: да ръководите екип, да умеете да се изтъквате, да позволявате комбинативност, да се занимавате с творчество, да лекувате, да съставяте бюджет, да изпитвате съпричастност и съчувствие, да синтезирате идеи, да забавлявате, да умеете да се противопоставяте, да реагирате бързо и адекватно, да проявявате интуиция…

Заключение. Групирайте данните от етапи 1, 2, 3, събирайки ги в една страница. Целта е да синтезирате главната информация, получена от тях в един кратък текст. Съсредоточете се цял в това, което пишете, бъдете искрен. Този текст ще концентрира есенцията на това, което вие реално сте, както и областите за развитие, каквото вие сами бихте могли да изграждате и култивирате. По-късно редовно препрочитайте този така нахвърлен проект за работа върху себе си особено в периоди на съмнения, разочарования и обезсърчения. Но също така и в моменти, когато е необходимо да вземете важно решение. Това ще ви помогне да изясните стремежите и намеренията си, да направите онзи избор, който е най-точно насочен към реализирането на вашата мисия в живота.“