Няма да има недостиг на лекарства

Последна промяна на 22 март 2020 в 15:49 259 0

Опашките пред аптеките тези дни са всекидневие. В крайна сметка, освен с хранителни продукти, хората се запасяват и с лекарства, особено хронично болните. За да успокоят хората, че медикаменти ще изчезнат от рафтовете в аптеките, от фармацефтичната индустрия вече са обсъдили с европейските правителства идеята за зелени коридори за превозите с лекарства.

Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители (ARPharM) разпространи до медиите писмо:

Европа сега е в епицентъра на пандемията от коронавирус, поради което предизвикателства в снабдяването с лекарства възникват постоянно. Фармацевтичните компании поддържат наличности, наблюдават своите вериги за доставки и имат планове за действие в извънредни ситуации. Създадена е организация за постоянна комуникация с българските здравни власти с оглед ранно оповестяване и справяне с възникнали предизвикателства, с приоритет осигуряване на потребностите от лекарствена терапия на българските пациенти.

Непосредственият риск от недостиг от лекарствени продукти в резултат на COVID-19 в краткосрочен план е минимален. Макар че търсенето и предлагането за всеки лекарствен продукт е променлива величина, ARPharM и компаниите, членуващи в организацията не разполагат с информация за съществено краткосрочно въздействие върху наличностите на лекарствени продукти и ваксини, поради което българските власти не са информирани за риск от недостиг. Компаниите също оценяват дългосрочните рискове. Пандемии от подобен мащаб неминуемо носят голяма степен на несигурност, но към този момент компаниите, членуващи в ARPharM, не очакват нарушаване на веригите на доставки на лекарства, освен ако ограниченията поради избухването на COVID-19 не продължат повече от няколко месеца.

В началото на тази седмица Европейската комисия и Европейския съвет по вътрешни работи приеха мерки, насочени към поддържане на свободното движение на лекарства в цяла Европа, които гарантират доставките към България. Мерките включват:
• Запазване на свободното движение на всички стоки. По-специално, гарантиране на веригата за доставки на основни продукти като лекарства, медицинско оборудване, основни и нетрайни хранителни продукти и добитък.
• Не се налагат ограничения върху движението на стоки в единния пазар, особено (но не само) основни, свързани със здравето и нетрайни стоки, по-специално хранителни продукти, освен ако са надлежно обосновани.
• Определени приоритетни ленти за превоз на товари (например чрез „зелени коридори“).
• Позволяване на транспортните работници да се придвижват през границите при необходимост.

Продължаваме да следим внимателно ситуацията и ще поддържаме открит и постоянен диалог с българските здравни власти. В същото време изследователи от научноизследователските компании ще продължат стремежа да намерят нови диагностични методи, ваксини и лекарствено лечение за справяне с кризата.

Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители (ARPharM) и членуващите в нея фармацевтични компании са ангажирани с глобалната борба срещу пандемията COVID-19 или коронавирус.

Научноизследователската фармацевтична индустрия е фокусирана върху три ключови области:
• разработването на нови ваксини, диагностика и лекарствени терапии, които да послужат в борбата срещу COVID-19;
• подпомагане на правителствата и здравните системи на местно ниво;
• гарантиране на доставката на лекарства за пациентите, които се нуждаят от тях.

Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България (ARPharM) е създадена през 1996 г. в гр. София като сдружение с нестопанска цел и обединява научноизследователски ориентирани фармацевтични компании от цял свят, работещи на българския пазар. Членове на ARPharM са 25 международни производители на лекарства, чиято основна дейност е да инвестират в развитието на нови лекарствени продукти, които спасяват или удължават човешкия живот, или значително подобряват качеството му. Асоциацията е асоцииран член на Европейската федерация на фармацевтичните индустрии и асоциации (EFPIA).