Опасни симптоми за инсулт

Последна промяна на 09 November 2020 в 18:12 966 0

На всички е известно, че едни от основните фактори за смъртност в целия свят, включително и в България са мозъчно съдовите нарушения, чиято крайна неблагоприятна фаза е инсултът. Макар не винаги инсултът да води до смърт, най-често той оставя след себе си тежка инвалидност, чиито последствия са свързани с огромни морални, психически и материални загуби за самия болен, за неговото семейство и за цялото общество.

Кога е важно и спешно да се обърнете към лекар специалист - невролог и отоневролог, за да се проведе навременна профилактика и лечение, и да не се стига до тежката форма на инсулта? Кои са онези основни показатели, на които трябва да се обърне особено внимание?

1. На първо място трябва да се знае, че мозъкът е много чувствителен към недостиг на кислород и хранителни вещества. В рамките на минути жизнено важни части от мозъчната тъкан биха могли да спрат да функционират.

2. Главоболието, когато е често, може в тилната или цялата глава, особено сутрин.
Характерно е и главоболието, което продължава по няколко дни или повече и най-често е свързано и с повишено кръвно налягане (не добре регулирано). Характерно е и за артериосклерозата на малките съдове на мозъчните структури.

3. Паметови нарушения, отначало по-леки, впоследствие се задълбочават. Най-често се забравят близки събития, имена на хора или географски обекти, като някои болни забравят имената на конкретни предмети, с които си служат във всекидневието, с признак на мозъчна артериосклероза или съдова и несъдова деменция.

4. Общи психични прояви - безсъние, лесна умора, лесна раздразнителност, понякога многословие, емоционална неустойчивост, лесен плач или пристъпи на потиснатост, чувство на изолация (елементи на мозъчната артериосклероза).

5. Повече или по-малко изразени депресивни състояния.

6. В напреднали стадии се стига до деменция или казано по друг начин - оглупяване. Променя се поведението на болния, макар и по-рядко. Тук лекарят трябва да уточни каква е деменцията. Има деменции, които не са свързани със съдови нарушения на мозъка. Специалистът трябва да даде съответното лечение.

7. Променят се възможностите за заучаване на нови факти и научни знания. От една страна това е свързано с намаляване на паметта, а от друга - с намалената възможност за анализ на прочетени или чути данни, трудното им осмисляне.

8. Високо кръвно налягане - причина за по-голямата част от мозъчно съдовите нарушения, включително и за инсулта. Важно е да се започне правилно лечение на хипертоничната болест в нейния начален стадий, с подходящи медикаменти. В този стадий кръвното налягане има неустойчив характер и е причина за по-голяма част от по-горе изброените признаци. Когато високото кръвно налягане е постоянно, се променят дълбоко кръвоносните съдове на мозъка (малките и средни). Те склерозират, пропускат по-малко кръв и мозъчната тъкан страда. Именно в тази фаза се разстройва паметта, интелектът, има значително нарушаване на мозъчното оросяване, т.е., настъпват предпоставките за инсулт - кръвоносните съдове губят своята еластичност, стават по-чупливи и се създава предпоставка за настъпване на най-тежката форма на инсулт (която води най често до смърт) - мозъчният кръвоизлив.
Именно това е и нашата цел (на лекари и пациенти) - да не допуснем да се стигне до нея.

9. Световъртеж - този симптом се среща при много заболявания. Може да има различни степени и форми - от леко замайване до остро настъпващ връщателен световъртеж, придружен с гадене и повръщане.
Всеки свътовъртеж трябва да заостри нашето внимание към мозъчен проблем и да ни насочи към специалист, предимно отоневролог и невролог. Често това е симптом на периферно вестибуларно заболяване, но така също и на настъпващ остър мозъчно съдов инцидент. Отговорност на лекаря е да прецени какъв е характерът на световъртежа и да вземе мерки за преодоляването му.

10. Шум в ушите - придружава също много заболявания, но е израз и на лошо състояние на мозъчните съдове, респективно на съдовете, захранващи целия анализатор (част от централната сетивна система на организма).

11. Нарушено равновесие - един от първите симптоми, които ще ни дадат информация и за това, че може да ни застрашава настъпваща по-сериозна мозъчно-съдова криза.

12. Лесна умора или слабост на крайник (ръка, крак), временно намалена или липсваща чувствителност на части от тялото, (най-често крайник, пръсти на ръката, лицеви части и други), нарушена възможност за писане, почеркът се променя (големи или малки букви, криви, неразбираеми).

13. Говорът може да се промени - „заваляне“ на думите, „преплитане на езика“ и т.н.

14. Може да настъпят промени в зрението - намаляване на зрителната острота, сливане или размазване на буквите при четене.

15. Понякога при болни лица с високо кръвно налягане или със сърдечни или бъбречни нарушения внезапно настъпва главоболие, повръщане, световъртеж, помрачаване на съзнанието, болният може да падне (на улицата, вкъщи), най-често без загуба на съзнание.

Това състояние може да продължи минути и рядко часове. След пристъпа болният става без остатъчни явления. Това са така наречените динамични или транзиторни мозъчно-съдови атаки. Много болни не им обръщат нужното внимание, не търсят лекарска помощ. Тези състояния са много опасни, особено като се знае, че се последват (в повече от 50 %) от тежки сериозни инсулти.

Гореизложеното не изчерпва симптомите на застрашаващ инсулт, но са достатъчни за лицата с оплаквания, изложени по-горе, да потърсят незабавно специализирана лекарска помощ (невролог, особено отоневролог), където със специализирана медицинска апаратура и високо професионална квалификация да се даде компетентна оценка на тези състояния, да се постави точна диагноза и да се започне навременно подходящо комплексно лечение. Всичко е в ръцете на пациентите.

При желание от страна на читателите на вестника те могат да се обръщат към проф. Бумбаров с въпроси на следните телефони:
02/988-34-45, 0898-902-403,
0899-021-393.