Редовни прегледи, за да запазим зрението си

Последна промяна на 24 август 2020 в 08:47 177 0

Проф. д-р Христина Групчева, дмн:

Продължава информационната кампания „Зрението е всичко. Прегледай се!”, която стартира през ноември 2019 г. по инициатива на онлайн платформата „Портал на пациента” и Байер България. В кампанията известни български офталмолози споделят своя опит и дават надеждна информация за патологията на зрението, за неговата превенция и лечение. Един от тези специалисти е проф. д-р Христина Групчева – управител на Специализирана болница по очни болести за активно лечение – СБОБАЛ, Варна.


- Проф. Групчева, какво се случва със зрението на хората над 40 – 50-годишна възраст?
- Промените в зрението през живота на човека са много и разнообразни, но една от ключовите промени е появата на пресбиопията (възрастово далекогледство). Нормално окото е нагодено да гледа надалеч, а за близо се използва допълнителна оптична сила чрез промяна на формата на лещата. Процесът се нарича акомодация и неговото изчерпване започва около 40 – 45-годишна възраст. Тогава хората започват да се оплакват, че не виждат малките шрифтове, а за да четат им е необходима по-силна светлина. Това е проблем, който се решава с очила за четене.
За съжаление намаленото зрение може да има и по-сериозни причини. Ето защо хората над 40-годишна възраст трябва да се преглеждат ежегодно, за да се откриват навреме тежки заболявания като глаукома, дегенерация на макулата, усложнения от системни заболявания и др.
- В Специализираната болница за лечение на очни болести във Варна организирахте безплатни прегледи през юни месец. За превенция на кои заболявания са предназначени тези прегледи?
- Специализирана болница по очни болести за активно лечение – СБОБАЛ, Варна от години организира безплатни профилактични прегледи за различни заболявания в партньорство с Община Варна, Медицински университет Варна и други организации. Тази година кампаниите бяха забавени заради извънредното положение, но през целия летен сезон лечебното заведение ще отвори врати за различни профилактични прегледи. Първата кампания е посветена на заболяванията диабетен макулен оток и дегенерация на макулата. За тези две заболявания имаме възможност да прилагаме персонализирани терапии. Разполагаме с оптимални условия за прецизна диагностика на всеки отделен случай. Ето защо тази кампания ще даде по-широк достъп до уникалната апаратура и технология, с която диагностицираме и лекуваме.
- През какви периоди от време възрастните хора трябва да си правят профилактични прегледи при офталмолог?
- Зависи дали пациентът има заболяване, какво е то или става въпрос за перфектно очно здраве. Здравите индивиди могат да посещават офталмолог веднъж годишно. При пациентите с диабет например честотата на прегледите се определя от стадия на очните поражения. При някои хронични заболявания посещението при лекар не е достатъчно. Трябва да се извършат някои високотехнологични изследвания като флуоресцеинова ангиография (цветна снимка), оптична кохерентна томография (очен скенер) и др.
В нашата политика препоръчваме на пациентите да бъдат следени от един екип, като изследванията да се правят при стандартизирани условия, за да се проследи динамиката на процеса.
- Кои от уврежданията на зрението се лекуват?
- Класически пример за лечимо нарушение на зрението е катарактата (вътрешно перде). Увредена е собствената леща на окото, което води до нарушаване на прозрачността й и намаляване на зрението. Лечението е единствено оперативно, като диоптричната сила на лещата се компенсира с имплант (изкуствена леща). Има много и различни варианти за импланти, като преценката трябва да стане индивидуално след прецизна калкулация с високотехнологична апаратура. Операцията на катаракта е най-често правената операция и най-честата офталмологична интервенция. Това е факт, защото продължителността на живота на населението се увеличава, като паралелно с това нарастват зрителните нужди и изисквания. Оперативното лечение на катаракта е и една от най-успешните операции с пълно бързо възстановяване в рамките на часове.
Иновативните терапии увеличиха възможностите за лечение и на други заболявания, които в миналото бяха с песимистична прогноза. Такова заболяване е влажната форма на дегенерация на макулата, която се лекува с инжектиране на фактор, потискащ разтежа на патологични съдове. Днес благодарение на новото поколение медикаменти имаме много повече пациенти с подобрение при намален брой на терапевтичните процедури.
Окото е част от целия организъм и ако има системно заболяване, например диабет, очите се поразяват в зависимост от характера на основното заболяване. Поражението на централното зрение при пациенти с диабет е много сериозен проблем, който в миналото се третираше само с лазерно лечение. Днес разполагаме и с медикаменти, потискащи растежа на съдовете. Това е една уникална терапевтична възможност, която не води до структурни увреждания и позволява персонализирана терапия.
- Кои терапии са достъпни за българските пациенти?
- Българските пациенти имат достъп до всички широко прилагани терапии в света. Това важи както за консервативното, така и за оперативното лечение. В последните няколко месеца започнаха да се реимбурсират напълно от Здравната каса скъпоструващи медикаменти за лечение на дегенерация на макулата и диабетен макулен оток. Важно е да се знае, че когато медикаментът се отпуска от НЗОК, има изисквания за проследяващи прегледи, доказващи ефекта от лечението. Това е от особено значение за отпускане на медикамента за втори и всеки пореден път.
Най-общо за достъпа до терапии може да се каже, че времето за изчакване както за прегледи, така и за медикаменти в България е под средното за Европа.
Не на последно място, най-важното условие да се проведе ефективно лечение е ранната прецизна диагноза, а нейното правилно поставяне зависи от регулярността на прегледите. Ето защо апелът към българските пациенти е да не правят компромиси със зрението си, а да отделят нужното време и внимание за ежегоден профилактичен преглед.