Синдром на Sjögren (Сьогрен)


Болест : Синдром на Sjögren (Сьогрен)

Последна промяна на 28 септември 2018 в 10:14 2369 0

Синдромът на Sjögren (Сьогрен) представлява хронично автоимунно заболяване, при което имунните клетки атакуват и разрушават екзокринните (с външна секреция) жлези на собственото тяло, по-специално слъзните и слюнчените жлези. Автоимунната атака срещу слюнчените и слъзните жлези води до развитие на ксеростомия (сухота в устата) и сух кератоконюнктивит (сухота в очите), придружени от лимфоцитна инфилтрация на жлезите. Този възпалителен процес в крайна сметка сериозно уврежда или разрушава жлезната тъкан. Синдромът на Сьогрен (Sjogren) е третото най-често срещано автоимунно заболяване след ревматоиден артрит (РА) и системен лупус. Съотношението на боледуващите жени и мъже е 9:1. Основен рисков фактор за развитие на болестта е наличие на първа степен роднина с автоимунно заболяване. Въпреки че синдромът се среща във всички възрастови групи, средната възраст на развитие е между 40 и 60 години. Синдромът на Сьогрен се наблюдава при 30-50% от пациентите с ревматоиден артрит, както и при 10-25% от тези със системен лупус. Симптомите могат да не са ясно изразени и затова много често диагноза не се поставя с години, което съответно много и фатално забавя лечението.