В 28 града на България с 38 пункта започва „Май месец за мерене“ за измерване на кръвното налягане и скрининг за хипертония

По повод 17 май – Световен ден за борба с хипертонията, започва инициативата „Май месец за мерене“ на Международната лига по хипертония (ISH)

Последна промяна на 10 May 2023 в 18:25 221 0

Хипертонията е водещата причина за смъртност, отговорна за близо 11 милиона смъртни случая по света годишно.
Само един от двама души с високо кръвно налягане знае, че го има, което прави редовните проверки на кръвното налягане жизненоважни.
Повечето от недиагностицираните пациенти са работещи, активни хора на възраст под 60 години.
По повод 17 май – Световен ден за борба с хипертонията, започва инициативата „Май месец за мерене“ на Международната лига по хипертония (ISH), най-голямата синхронизирана здравна кампания в света, която протича в 150 държави. В нашата страна тя ще се проведе за 17-а поредна година от Българската лига по хипертония.

През май месец в 28-те областни града на България ще функционират общо 38 пункта за измерване на кръвно налягане. Участниците ще бъдат информирани за рисковете от хипертонията, за стойностите на кръвното налягане и как да разпознават неговото покачване. Студенти-медици ще измерват кръвното налягане на желаещите с електронни апарати, снабдени с AFIB-технология за откриване на предсърдно мъждене без ЕКГ, която подпомага профилактиката на мозъчен инсулт и инфаркт. Графикът и пунктовете за скрининг ще бъдат оповестени скоро на уебсайта на Българската лига по хипертония: https://hypertension.bg/#

В подкрепа на „Май месец за мерене“, фармацевтична компания Servier организира световна информационна кампания „#Защото аз така казвам“, която цели да подтикне хората да проверят кръвното си налягане. За пета поредна година иновативната фармацевтична компания Servier поддържа Българската лига по хипертония в провеждане на инициативата за скрининг и провежда публична кампания за повишаване на осведомеността относно важността на измерването на кръвното налягане. Тази година посланията на „#Защото аз така казвам“ са насочени към активното население със специален фокус върху възрастовата група от 40 до 60 години, където традиционно се установяват пропуски в диагностиката на заболяването и незадоволителен контрол при вече провеждана терапия. За по-добра осведоменост Servier България поддържа и платформа с информация и полезни съвети за наблюдение и справяне с високото кръвно – https://www.moetokravno.bg/.

Проф. Арман Постаджиян, председател на Българската лига по хипертония споделя: „Амбицията ни в настоящата кампания е да достигнем до всички областни градове в страната, както и да разширим каналите, по които доставяме надеждна и достъпна информация. Българската лига по хипертония подчертава значението на повишаване качеството на осведоменост, контрол и терапия на високото кръвно налягане като ключово действие, необходимо за превенция и контрол на сърдечносъдовите заболявания в България.“

С приблизително 4 млрд. засегнати от артериалната хипертония в световен мащаб състоянието е водещата причина за смърт, отговорна за 10,8 млн. смъртни случая годишно. Хипертонията е водещият рисков фактор за инфаркт и мозъчен инсулт, както и за развитие на сърдечна недостатъчност. Извън традиционната връзка със сърдечно-съдовите заболявания хипертонията причинява над 40% от смъртните случаи при хора с диабет и е водещ риск за смърт на плода и майката в бременност, развитие на деменция в по-късните етапи от живота и прогресия на бъбречната недостатъчност. Чрез измерване на кръвното си налягане индивидите могат по-добре да го държат под контрол и по този начин да намалят риска от сърдечно-съдови събития.

През 2022 г. участие в кампанията „Май месец за мерене“ у нас взеха 4027 души в 16 областни града на средна възраст 61,7 години. По време на скрининга делът на хипертониците, дефинирани като индивиди, приемащи терапия или с измерени стойности на АН над 140/90 mmHg, надхвърли 70%, като контролирани на фона на провеждана терапия са 46%, респективно 34,8% от участвалите.

Кампанията „Май месец за мерене“ се организирана от Българската лига по хипертония с подкрепата на СЗО клон България, Български Червен кръст, Асоциация на студентите медици в България, Национална пациентска организация, Servier България, Омрон България, БНТ, Медикъл Нюз, медицинските университети и общините. Инициативата се подкрепя официално от Световната лига по хипертония, Международното дружество по хипертония, Световната инициатива по проблемите, свързани с консумацията на сол и здравето, и Международната диабетна федерация.

Относно Българска лига по хипертония
От създаването си през 1992 г. от академик Чудомир Начев Българската лига по хипертония (БЛХ) има за основна цел разширяване на познанието и подобряване на контрола на обусловените от артериалната хипертония заболявания. Българската лига по хипертония е редовен, асоцииран член на Международното дружество по хипертония (International Society of Hypertension), на Европейското дружество по артериална хипертония (European Society of Hypertension) и на Световната лига по хипертония (World Hypertension League).

Относно Servier
Servier е глобална фармацевтична група, управлявана от фондация. Със силно международно присъствие в 150 държави Servier дава работа на 21 800 души по целия свят. В България компанията работи 30 години в тясно сътрудничество и в подкрепа на медицинските специалисти, фармацевти и пациенти. Дейността си развива в областите на кардиометаболитните заболявания, диабета, хроничната венозна болест и онкологията.