Вредна ли е работата с компютър

Последна промяна на 30 October 2020 в 21:52 642 0

В изследванията на МОТ (международна организация на труда) се посочва: „Работата с дисплеи обяснява и другите проблеми в здравословното състояние. Някои от тях са много редки и имат спорен характер. Обект на най-остри дискусии са случаите с аборти и раждане на деца с вродени недъзи от жени, операторки на компютри”.

Обаче проведените изследвания не дават доказателства за някакво увеличаване на този риск. Не се е удало също така убедително да се докаже връзката между въздействието и нискочестотното електромагнитно излъчване от дисплеите и посочените патологични случаи. Едно обаче е ясно: работата с дисплей в продължение на два часа, макар и слабо, влияе върху общото психофизиологично състояние на операторите й. Зрителното възприятие се нарушава от съществуващите на екрана „паразитни” структури или „паразитно” светене. По тази причина в много страни са създадени специални инструкции, изискващи периодични проверки на зрението на операторите, минимално количество работни часове и паузи за почивка. Предвидени са също така и основни принципи за дизайна, както на терминалите, така и за работните места, включително и осветлението.

Настъпването на бърза умора, както се е установило, зависи преди всичко от неправилната организация на работното място, а също и от неадекватния подбор на дисплеи. Така например, при редакторска работа умората от черно-белия екран е няколкократно по-ниска отколкото при цветния. Върху работоспособността влияе и общото осветление.