Д-р Александър Сираков от УМБАЛ „Свети Иван Рилски“ е носителят на наградата „Питагор“ за млад учен

Последна промяна на 22 May 2023 в 13:44 168 0

Д-р Александър Сираков от УМБАЛ „Свети Иван Рилски“ е носителят на наградата „Питагор“ 2023 за млад учен в областта на науките за живота и медицината. Наградата се връчва от Министерството на образованието и науката за принос в науката. Д-р Сираков спечели в конкуренция с още шестима млади учени. Той е носител и на наградата на фондация „Еврика“ и Съюза на учените в България за постижения в науката и отлична защита на дисертационен труд на тема „Временно-стент асистирано койлиране“. "Питагор" 2023 г., беше връчена на д-р Сираков, вчера на официална церемония в УНСС.


В УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ – София, д-р Сираков е специалист по образна диагностика и интервенционална неврорентгенология към Референтния център по мозъчно-съдови заболявания. „Имал съм много предложения за работа в чужбина. Дори от центрове, в които съм мечтаел да работя. Може би това е нежелание да загърбвам всичко тук или просто черта от характера ми. И, ако трябва да съм докрай откровен и честен, имам привилегията да работя в тандем с проф. Станимир Сираков, който е ръководител на Референтния център и мой приятел и учител. Но съм категоричен, че човек може успешно да се развива и в България. Нашата специалност е изключително млада, полето за развитие е невероятно голямо, липсата на кадри – огромна“, споделя д-р Сираков за изборът му да остане в България и да се развива тук.

„Над 90% от болните в страната с мозъчни аневризми минават през Референтния център по мозъчно-съдови заболявания на УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ – София. Затова и ние лекарите сме на разположение почти денонощно. За изминалата година имахме 380 пациенти, а през 2012 г. са били само 13. Сега тук всеки ден правим по 2 – 3 операции“, споделя още д-р Сираков. Разказва, че терапевтичния метод, който прилага е безкръвна операция на мозъчни аневризми или малформации, която е изключително щадяща за пациентите и най-съвременният метод за тяхното лечение.
Д-р Сираков е роден през 1991 г. във Враца. Там завършва Природо-математическата гимназия „Акад. Иван Цанов“. За краткия си професионален път има забележителна научна дейност – специализирал е в Щутгарт, Новосибирск, Буенос Айрес и др. Д-р Сираков за първи път в света въвежда техника на временно-стент асистирано койлиране при мозъчни аневризми със сложна анатомия в условията на субарахноидална хеморагия. Също за пръв път в света, той доказва ефективността и безопасността на временно-стент асистирана емболизация при тази патология без нуждата от протекция с антитромботична терапия. Създаденият от него протокол е особено ценен в ежедневната практика за лекарите, занимаващи се с ендоваскуларна емболизация на аневризми. Досега има над 50 научни публикации на български и английски език, един дисертационен труд, една монография на български език и сборник на английски език. Това е първият в света референтен сборник за лечение на мозъчни аневризми, в който участие вземат световно признати имена в областта на интервенционалната неврорентгенология. Научните му статии са публикувани в издания с общ импакт-фактор 110,374. Има над 170 цитирания, като над 95 % от тях в специализирани международни издания, реферирани в Web of Science и SCOPUS.

Той е избран и за член на Editorial Board на едно от най-влиятелните медицински списания в света (в областта на мозъчно-съдовите заболявания) – Interventional Neuroradiology. Той отговаря за раздел „Аневризми и съдови малформации“. Главен редактор на списанието е японският професор Masaki Komiyama. Всички останали членове на борда са световноизвестни професори и доценти. Сред тях са президентът на Световната федерация на интервенционалните невротерапевти (WFINT) и президентът на Европейската асоциация за неврорентгенология (ESNR) и вицепрезидентът на Европейската асоциация по минимално инвазивни невроендоваскуларни процедури (ESMINT). Д-р Сираков е и част от редакторския екип в множество международни журнали с импакт-фактор и импакт ранг като CVIR, Interventional Radiology – Journal, Frontiers of Stroke, Frontiers of Neurology, JVD Neurovascular Diseases.