Над 3000 българи с хронични заболявания получиха безплатни здравни консултации в условията на COVID-19

Последна промяна на 26 октомври 2020 в 22:34 54 0

Водещи здравни специалисти предоставяха телефонни консултации от април до септември на гореща линия, поддържана от НПО

На 22 октомври бе отбелязан напредъкът на проекта на Национална пациентска организация (НПО) за горещата телефонна линия 0800 14 515 за консултации на хронично болни пациенти в условията на COVID-19.
По време на събитието, при спазване на всички противоепидемични мерки, бяха раздадени благодарствени плакети на лекари и пациентски консултанти, предоставяли навременна информация на горещата линия, както и на партньорите, спомогнали за осъществяването на тази кампания.
“Пандемията от COVID-19 ни накара да обърнем повече внимание на себе си и здравето ни. Големият брой обаждания, който получихме на горещата телефонна линия, е доказателство, че много хора се нуждаят от допълнителна консултация с медицински специалисти, за да получат необходимата информация за здравето си. В процеса на работа разбрахме, че пациентите нямат диалог с лекуващите си лекари и търсят информация за заболяването си, която е трябвало да са получили още преди пандемията. Радостни сме, че благодарение на горещата линия успяхме да предоставим информацията и помощта, от която консултираните пациенти имаха нужда“, заяви Виктор Паскалев, зам.-председател на Национална пациентска организация.

Благодарение на партньорството с VIVACOM и CallFlow, телефонните консултации бяха безплатни, като от април до септември, включително, пациенти с хронични заболявания имаха възможност да получат съвети от водещи специалисти в областта на ендокринологията, кардиологията, онкологията, неврологията, инфекциозните болести и психологическата подкрепа. Чрез линията НПО гарантира достъпа до здравна информация и навременно информиране на хората с хронични заболявания в условията на COVID-19, без да отменя консултацията с техния лекуващ лекар.

За целия период на горещата линия са консултирани 3214 хронично болни пациенти, като най-много са били обажданията на пациенти, имащи нужда от консултация с кардиолог – 30,9 %, следвани от тези с ендокринолог – 22,87%, с невролог – 15,56%, с онколог – 12,07%, с инфекционист – 9,95% и с психолог – 8,65% от всички обаждания.

„По време на пандемия, хората имат нужда да поговорят не само за физическото си състояние, но и за психическото си такова. На горещата телефонна линия с мен се свързаха много възрастни и самотно живеещи хора, които в условията на изолация имаха нуждата да поговорят с някого и в лицето на телефонната линия те откриваха другар”, сподели Милена Маринова, психолог, консултирал на горещата телефонна линия на НПО.

Информационната гореща телефонна линия е създадена от Национална пациентска организация, с подкрепата на VIVACOM. Тя е първият етап на дългосрочната кампания на Националната пациентска организация в подкрепа на хората с хронични заболявания. Правни експерти, пациентски организации и научни дружества продължават да работят по мерки, които във възможно най-кратки срокове да гарантират достъпа до дистанционни здравни грижи за заболяванията, за които това е възможно, и да улеснят въвеждането на дигитализацията в здравеопазването.

Националната пациентска организация поддържа информационния сайт http://www.covid.npo.bg/.bg, където всекидневно се публикува актуална и достоверна информация относно разпространението на COVID-19 и необходимите мерки за предпазване от инфекцията.