Слушайте Бах.. за здраво сърце

Последна промяна на 17 July 2021 в 00:45 438 0

Изкуството е присъщ само на човека начин на отражение и отношение към света. Това е сложна и трудно поддаваща се на изчерпателен анализ дейност на човешкия разум, който, заедно с чувствата, образува сплав, притежаваща понякога чудодейна сила. Слушателят или зрителят не са само пасивни консуматори. Те използват своята духовна енергия и стават съучастници в художествената изява. Когато слушаме соната на Бетовен, ние общуваме сякаш със самия композитор. И нещо повече - с всички хора, които се вълнуват и са способни естетически да се наслаждават на музиката.

Изследвания на учените в последно време показват, че музиката служи и като стимулиращо и лечебно средство. Установено е, че някои елементи (различните времена, тактове, тембър, хармонията или дисхармонията, акордите) влияят по различен начин на сърдечната дейност. Например "престото" (музикален термин, значещ бързо) при изпълнение на песните на Доменико Модуньо увеличава пулсовата честота средно с 4 до 7 удара в минута. Умерените и по-бавните темпове не променят работата на сърцето.

Не бива да се забравя, че емоционалното въздействие е тясно свързано с т.нар. катарзисен ефект на музиката. Думата катарзис е от гръцки произход и означава пречистване, разтоварване. Индивидът и групата индивиди се освобождават от напрежение, задръжки, страхове, които съпътстват всекидневния живот. Най-отчетливо катарзисната роля на музиката проличава в песните и танците на примитивните племена, в народните песни и танци. Успоредно със стремежа към красивото в тях има изплакана болка, отреагирана обида, излята радост. В най-голяма степен катарзисните функции са изразени в танцовата музика. От медико-биологична гледна точка става дума за индивидуален и колективен катарзис, развитие на фантазията и творческото начало у човека, забавление и разнообразие; добиване на нови знания и художествени ценности, укрепване на колективното начало у човека.

Интересни са резултатите от изследванията с хармонична и дисхармонична музика. Електро-физиологични проучвания са показали, че симфония номер 9 на Брукнер, например, потиска дейността на сърцето, докато третият Бранденбургски концерт на Бах я стимулира. Бързата мажорна музика повишава пулса, артериалното налягане, тонуса на мускулатурата. При бавно, минорно звучене реакциите на организмите са обратни. Установено е, че специално подбрана музика усилва работоспособността на мускулите, като в зависимост от музикалния темп се изменя и темпът на движенията. Най-голяма е работоспособността при изпълнения на весела и бодра мелодия.

Чрез прибавяне музикални елементи към психотерапията в комплексното лечение на неврозите състоянието на болните се подобрява в по-голяма степен. Забележителни резултати са наблюдавани при безсъние, което често придружава тези заболявания. Само след два или три сеанса на групова хипноза (почивка на фона на нарочно подбрана музика) 48 на сто от болните възстановяват нормалния си сън, а в края на лечението, след 10-12 сеанса, нормализиране на съня настъпва при 80 на сто от болните.

Не случайно светът чества Ден на музиката. В наши дни един подобен катарзис е жизнено необходим за всяко живо същество. Разбира се, става дума за наситената с много чувство музика, за приятната и вълнуваща музика.

Виж още за: