Микроорганизмите във водата , която пием

Последна промяна на 28 March 2024 в 14:26 85 0

Велизар Гочев е професор по Микробни биотехнологии в Биологическия факултет на ПУ „П. Хилендарски“, където работи от 2005 г. От 2011 г. е ръководител на катедра „Биохимия и микробиология“, а от 2019 г. е и зам.-декан на Факултета по учебната дейност. Научните му интереси са в сферата на природните биологично активни вещества с антимикробно действие и възможностите за приложението им като естествени консерванти в хранително-вкусовата промишленост и козметиката. Автор е на над 125 научни публикации, участвал е в 25 и е ръководил 6 научноизследователски проекта.

Соня Костадинова e професор по Микробиология в Биологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“. Възпитаник е Пловдивския университет, в който работи от 1988 г. От 2015 г. е декан на Биологическия факултет. Научните ѝ интереси са в областта на физиологията на микроорганизмите – изолиране, пречистване, характеризиране и приложение на ензими, продуцирани от микроорганизми.


22 март – Световен ден на водата

Водата е жизненоважен ресурс, който играе ключова роля за всички живи организми на Земята. Тя служи като жизнена среда, разтворител на вещества, регулатор на температурата и участва активно в обмяната на веществата. Всички организми, от микроби до растения и животни, зависят от водата за своето съществуване. За да разберем повече за микробиологичното качество на водата и неговото значение, разговаряхме с проф. Соня Костадинова, декан на Биологическия факултет на Пловдивския университет, и проф. Велизар Гочев, ръководител на катедра „Биохимия и микробиология“ в същия университет.

- Океаните заемат голяма част от нашата планетата, но питейната вода произлиза от сладководни източници. Какъв е техният дял?

Проф. Соня Костадинова: Океаните покриват над две трети от повърхността на Земята, но само около една трета от водните ресурси са сладководни и подходящи за питейна вода. Затова е от критично значение да запазим чистотата на сладководните източници, тъй като те снабдяват хората с питейна вода и са средата за множество живи организми.

- Можете ли да ни разкажете повече за микроорганизмите във водата и как те влияят на околната среда и здравето ни?

Проф. Велизар Гочев: Разнообразни микроорганизми обитават водата и те се разделят на две големи групи – първична и вторична микрофлора. Първичната микрофлора са естествени обитатели на водата, които имат роля в различни процеси в екосистемата. Вторичната микрофлора са микроорганизми, които попадат във водата от въздуха, почвата и чрез човешка дейност и включва патогенни бактерии и вируси. Те често са резултат от замърсяване и могат да представляват опасност за здравето ни.

- Какви са методите за контрол и мониторинг на микробиологичното качество на водата и как се гарантира безопасността не само на питейната, но и на изворната и минералната вода?

Проф. Велизар Гочев: В България, както и в цяла Европа, се извършва строг микробиологичен мониторинг на водите, включително питейната вода и изворите за минерална и изворна вода. Този мониторинг има за цел да открива потенциални рискове за здравето на хората и да позволява предприемането на необходими мерки за защита. Контролът на микробиологичното качество на водата се извършват чрез измерване на различни микробиологични показатели. Тези данни се анализират редовно от компетентни органи и институции, за да се гарантира безопасността на населението. Минералните и изворните води са отличен пример за естествени водни среди, които се контролират, за да се гарантира микробиологичната им безопасност. Те са естествени водни местообитания, произхождат от подземни водоизточници, защитени от човешка намеса. Има интересни проекти на компании, които ползват уменията на пчелите и анализират събрания от тях прашец, за да доказват чистотата на изворите.

- Защо минералната и изворната вода са смятани за особено ценни и какви са техните предимства спрямо чешмяната вода?

Проф. Соня Костадинова: Както проф. Гочев спомена, минералната и изворната вода са ценни именно заради своите уникални качества. Те произхождат от природни подземни водоизточници и често са естествено богати на минерали и микроелементи, които придават на водата особени характеристики и вкус. Тези води са олиготрофни, което означава, че са бедни на органични и неорганични замърсители. В сравнение с чешмяната вода, която често преминава през процеси на обработка и дезинфекция, минералната и изворната вода не се подлагат на такива процедури. Това означава, че те запазват естествените си качества и микробиологичната си стабилност, без да се нуждаят от добавка на химикали или пречистване с цел премахване на микроорганизмите.

- Какви са конкретните предимства за здравето при консумацията на минерална и изворна вода?

Проф. Соня Костадинова: Минералната и изворната вода представляват природни дарове, богати на здравословни минерали и микроелементи, които могат да бъдат благоприятни за здравето ни. Те са безопасни за консумация и нямат нужда от допълнителна обработка с химикали или дезинфекция. Консумацията на минерална и изворна вода може да има редица положителни въздействия върху здравето. Тези води имат естествено съдържание минерали като калций, магнезий и калий, които са важни за здравите кости и мускули. Също така те са често с ниско съдържание на натрий, което може да бъде полезно за хората, които следват диети, бедни на натрий. В сравнение с чешмяната вода, която често минава през обширни процеси на пречистване и добавяне на химикали, минералната и изворната вода представляват по-естествен и чист вариант за питие. Те съчетават вкус и качество, което ги прави предпочитани от много хора, които ценят здравословния начин на живот и високото качество на водата, която консумират. Благодарение на съдържащите се елементи минералната и изворната вода имат приятен вкус, което може да насърчи хидратацията и консумацията на достатъчно течности.

- А какво е микробиологичното качество на минералната и изворната вода и защо то е важно?

Проф. Велизар Гочев: Микробиологичното качество на минералната и изворната вода се отнася до наличието и броя на микроорганизмите във водата. Тъй като тези видове вода са естествени и не се подлагат на пречистване с химикали или дезинфекция, микробиологичното им качество играе ключова роля за безопасността.

- Как се контролира и гарантира микробиологичното качество на минералната и изворната вода?

Проф. Велизар Гочев: Микробиологичното качество на минералната и изворната вода се контролира чрез строги стандарти и мониторинг от страна на регулаторните органи и производителите. Този мониторинг включва редица анализи, които се извършват редовно, за да установят безопасността на водата. Производителите на минерална и изворна вода трябва да спазват нормативните изисквания и да осигурят високо качество на продукта си. Тази система на контрол гарантира, че водата, която стига до потребителите, отговаря на всички стандарти за микробиологична безопасност. Важно е да се отбележи, че микробиологичната безопасност на минералната и изворната вода, предлагана на пазара е висока, което доказва, че производителите и контролните органи успешно изпълняват функцията си.

- Как потребителите могат да изберат най-добрата минерална и изворна вода и как да бъдат сигурни, че избраната от тях вода е оригинална и не е била подложена на някакви манипулации?

Проф. Соня Костадинова: Потребителите могат да изберат най-добрата минерална и изворна вода, като внимателно проверят маркировката на продукта и проучат производителя. Важно е да се уверят, че продуктът е произведен от утвърдена и надеждна фирма, която спазва всички регулаторни изисквания. Също така е добре да се провери дали продуктът има всички необходими маркировки и етикети, които указват произхода и качеството на водата. За да са сигурни, че водата, която купуват отговаря на всички стандарти, внимателно трябва да се четат етикетите и да се провери дали там фигурира цялата необходима информация относно стандарти за качество и контрол. Минерална и изворна вода винаги трябва да се купува от доверени търговци и магазини, да се гледат марки и брандове, които са добре познати на пазара. Хората не трябва да се притесняват да търсят повече информация, да проверяват сайтовете на производителите, за да научат повече какви стандарти спазват и какви усилия полагат за опазването на водните ресурси.

- Как може обикновеният човек да помогне, за да имаме чиста и безопасна за консумация вода?

Проф. Велизар Гочев: Всеки един от нас може да направи много, за да помогне да имаме чиста вода. Избягвайте да замърсявате водните пътища с отпадъци и поддържайте чистотата на и около водоемите. Чистотата на водата е важна не само за здравето ни, но и за устойчивостта на нашата планета. Правилната грижа за водните ресурси е задължение към природата и към бъдещите поколения.
Проф. Соня Костадинова: Пазете се от неконтролирани източници и предпочитайте вода, която е била подложена на необходимия контрол и мониторинг и има съответните сертификати.

Виж още за: