Ацетизал при профилактиката на инфаркт и инсулт


Болест : инсулт, инфаркт

Последна промяна на 23 July 2021 в 03:53 702 0

След прекаран вече инфаркт или инсулт
Като резултат от научни изследвания е установено, че продължителното приемане на ацетизал, популярен като аспирин, от пациенти, прекарали сърдечен инфаркт или исхемичен мозъчен инсулт, намалява с около 1/4 годишния риск от тези заболявания.
Предпазната роля на аспирина в тези случаи се дължи на неговото свойство да възпрепятства агрегацията (слепването) на тромбоцитите и в пряка връзка с това да осуетява образуването на тромби в кръвоносните съдове на сърцето и мозъка. Този ефект на хапчето се изчерпва за около 48 часа и затова се налага той да се приема всекидневно или най-малко през ден. Паралелно с това трябва да се има предвид и фактът, че всекидневно около 10% от тромбоцитите в организма се обновяват и постъпват в кръвта главно през нощта. Затова и препоръчваното време за прием на аспирин е вечер.

Профилактика
Лекарите препоръчват да се взима само при наличие на рискови фактори, като диабет, тютюнопушене, високо ниво на общия холестерол, на артериалното налягане и индекса на телесната маса.
В съответствие с рутинната медицинска практика за първична сърдечносъдова профилактика се препоръчва всекидневна употреба на ниски дози ацетизал (75-160 мг) за неопределено време. Целта на използването на възможно най-ниски ефективни дози е да се избегнат възможните странични ефекти, тъй като е известно, че дълготрайното приемане на аспирин крие риск от поява на стомашно-чревни кръвоизливи. Рискът от такива кръвоизливи е по-висок при лица с язвена болест, а също и при случаите с неконтролирана хипертонична болест и паралелно приемане на антикоагуланти (противосъсирващи препарати), както и на нестероидни противовъзпалителни средства. В известна степен за намаляването на риска от такива кръвоизливи допринасят и съвременните лекарствени форми на аспирина, при които специална обвивка на таблетката осигурява резорбция 3-4 часа след приема му в тънките черва и по този начин стомахът остава пощаден от дразнещото действие на аспирина.

Американската комисия по разработка на профилактични мерки (U.S. Preventive Services Task Force, USPSTF) препоръчва профилактичното прилагане на аспирин при мъже на възраст 45-79 години с цел намаляване на риска от инфаркт на миокарда.

Препоръчва се също на основата на убедителни доказателства профилактично прилагане на аспирин при жените на възраст 55-79 години с цел намаляване на риска от исхемичен инсулт.
Сега съществуващата доказателствена база за ефективността на аспирина при първична сърдечносъдова профилактика не дава основание да бъде направена достатъчно обективна оценка за ползата и риска от прилагането на аспирин при лица на възраст над 80 години.

Оптималната доза на аспирин за първична профилактика не е установена съвсем точно, но в хода на проведени изследвания относно различни дозировки ацетизал е била доказана неговата ефективност в дози 75 и 100 мг за денонощие, а също на 100 и 325 мг през ден. Установено е било, че дозата от 75 мг на денонощие е била толкова ефективна, колкото и по-високите дозировки.