Действай бързо! Инсултът не чака!

Последна промяна на 23 септември 2021 в 16:32 106 0

Това е мотото на националната информационна кампания за повишаване на информираността за симптоматиката при инсулт.

Доказано е, че за 1 секунда загиват 32 хилади мозъчни клетки, т.е. за 1 минута приблизително 1,9 милиона клетки губят функциите си, а в края на първия час около 120 милиона мозъчни клетки са в състояние на смъртна опасност или са в недостатъчно функционално състояние в околната на мозъчния инфаркт област, но все още могат да бъдат възстановени напълно, ако се започне навременно, адекватно и правилно лечение. Това определя понятието терапевтичен прозорец от 0 до 4,5 часа от началото на симптомите на инсулта, обяснява акад. проф. д-р Иван Миланов дмн, председател на Българското дружество по неврология.
Ако до около 4 часа и половина след настъпване на инсулт човекът бъде откаран в болница, където разполагат със средствата да започнат навременно лечение, процесът на умиране на мозъчните клетки е обратим. Пациентът с голяма вероятност не само ще бъде спасен, но и може да се възстанови без прекомерно тежки последствия.

Тест „Бързо“:
Как да разпознаете инсулт
Ъгли на устата – Може ли болният да се усмихне? Има ли изкривяване на устните ъгли?
Ръце – Може ли болният да вдигне двете си ръце едновременно и да ги задържи?
Затруднения в речта – Може ли болният да повтори просто изречение? Има ли разбъркване на думите?

Обади се на тел. 112, ако забележиш тези симптоми или транспортирай болния до най-близката болница, която има специализирано звено за лечение на инсулти.