Грипът – сериозно инфекциозно заболяване


Болест : грип

Последна промяна на 13 October 2019 в 14:12 1130 0

Какво представлява грипът?
Грипът е едно от най-масовите инфекциозни заболявания при човека с голямо клинично, епидемиологично и социално-икономическо значение. Той е остро инфекциозно заболяване, което се предизвиква от грипните вируси тип А и В.

Сериозно здравно предизвикателство
Според данни на СЗО по време на ежегодните грипни епидемии заболяват 5-10% от възрастните и 20-30% от децата.

В глобален мащаб за една година се наблюдават :
* 600 млн. случаи на заболявания от грип;
* Около 3 до 5 млн. случая на тежки усложнения;
* 250 000 - 500 000 смъртни случаи, дължащи се на грип
* Над 90% от смъртните случаи, причинени от грип, са регистрирани при хора над 65 годишна възраст

Рискови групи за тежко протичащ грип и усложнения:
* деца на възраст < 5 год., особено тези < 2 год.;
* възрастни ≥ 65 год.;
* бременни жени;
* обитатели на детски, старчески домове и др. социални заведения
* лица от всяка възраст със съпровождащи хронични заболявания – белодробни, сърдечно-съдови, диабет, бъбречни, чернодробни, или при хора с понижен имунитет.

Медицински и социално-икономически ефекти на грипните епидемии
Сезонните грипни епидемии са съпътствани от силно повишаване на броя на амбулаторните прегледи, прегледите в спешни центрове, хоспитализациите, отсъствията от работа и от детски заведения и училища.

Последствия:

* намаляване на производителността,
* силно претоварване и стрес за здравните системи,
* големи медицински, икономически и социални разходи.

Национална програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип 2019-2022 г.

Целта на програмата е намаляване на заболяемостта и смъртността от сезонен грип и от усложненията, свързани с грипа, чрез повишаване на имунизационния обхват при възрастни на и над 65 г. възраст. Това е групата, изложена на най-висок риск от свързаните с грипа хоспитализации и смъртност. Заболяемостта е най-значима при нея, заради съпътстващите хронични състояния, които се явяват рискови фактори за усложненията от грип и нарастват с възрастта.
За първата година от програмата е предвидено тя да осигури ваксинация на 10% от тази възрастова група, като поетапно до четвъртата и година ще достигне покритие от 25%.
Цел на програмата е и повишаване на информираността на цялото население за риска от грип и свързаните с него усложнения и начините за предпазване.


Изместване на пика на грипната епидемия

* Все повече са доказателствата за междусезонното отслабване на имунитета при възрастните, придобит след ваксинация, което накланя везните в полза на хипотезата, че ваксинацията срещу грип е добре да се извършва възможно по-близо до пика на грипната епидемия или тогава, когато рискът от заразяване с грипния вирус е най-голям.

* В наши дни цялостната епидемична картина на редица инфекциозни заболявания се променя. Сред тях са и сезонните грипни епидемии и това налага преразглеждане на решението кога трябва да се провеждат годишните противогрипни кампании, така че да се достигне максимално ниво на защита и изпълнение целите на СЗО за 75% ваксинационно покритие на рисковите групи.

* За да се осигури оптимална продължителност на имунитета след ваксинация срещу грип, ваксинационната кампания е добре да започне най-малко 2 седмици преди началото на грипната епидемия, но не повече от 4 месеца преди пика на епидемията.

* Краят на ваксинационната кампания е препоръчително да се удължи възможно най-много, за да се осигури максимален обхват на препоръчителните групи, защото никога не е късно да се постави ваксина срещу грип.