Изследване на биомаркерите дава най-добър шанс на пациентите с рак на белия дроб


Болест : рак на белия дроб

Последна промяна на 28 February 2024 в 21:41 87 0

Биомаркерите са решението към съвременното персонализирано лечение на рак на белия дроб. Определянето на генетичната мутация може да помогне на онколозите да преценят коя е най-подходящата терапия за пациента. Това припомниха от фармацевтичната компания Амджен България по повод Световния ден за борба с онкологичните заболявания.

Недребноклетъчният рак на белия дроб е най-широко разпространеният тип белодробен карцином и се регистрира при 85% от случаите, а приблизително половината от тези пациенти имат точно определен вид генетична мутация. Откриването ѝ е от ключово значение за по-прецизно дългосрочно прогнозиране на изхода от съответната терапия. Това може да стане чрез тестване на биомаркерите на пациента, което се извършва в лаборатория чрез анализ на проби от туморна тъкан на болния, кръв или урина. При изследването се търси наличие на известни мутации в туморните клетки. Резултатите от теста се интерпретират от медицинските онколози.

При рака на белия дроб биомаркерите често са „движещи мутации“, т.е. генетични промени, които карат туморните клетки да растат неконтролируемо. Често срещани мутации при този вид карцином са: KRAS G12C, EGFR, BRAF, ALK, MET, ROS-1, NTRK.

Изследването на биомаркери се препоръчва от специалист онколог при повечето пациенти с диагноза рак на белия дроб за определяне на вида на лечението. В момента специалистите избират лечение за пациентите си между три основни начина или комбинация от тях. Това са стандартната химиотерапия, таргетната терапия и имунотерапия, които навлязоха през последните две десетилетия.

Таргетната терапия се основава на откриване на генетични нарушения в туморните клетки, които играят ключова роля за съществуването на самата клетка. Чрез прилагане на лекарства, които блокират активността на тези генетични мутации, се стига до забавяне или спиране на развитието на злокачествения процес. В момента има открити 10 таргета (генетични мутации, пренареждания или други аномалии в клетката), за които вече са създадени, регистрирани и се прилагат лекарствени продукти, като за момента само половината са достъпни за българските пациенти и се реимбурсират от Националната здравноосигурителна каса.

Вторият съвременен метод на лечение е имунотерапията, която навлезе в клиничната практика преди 7 – 8 години. Тя цели да освободи блокирания от тумора имунитет и да даде възможност на имунната система сама да се бори срещу злокачественото заболяване. Характерно за имунотерапията е, че благодарение на нея се постигат изключително дълги клинични ремисии. Не малка част от болните, които се лекуват по този начин (самостоятелно или в комбинация), живеят повече от 5 години, въпреки че се касае за метастазирал рак на белите дробовe.