Когато епилепсията не се влияе от лекарства идва ред на хирургията


Болест : епилепсия

Последна промяна на 31 May 2019 в 12:23 1245 0

доц. Димова и доц. Минкин

Хората с епилепсия в България са около 50 000 души, като при 30% от тях заболяването не се повлиява от медикаментозно лечение. Медикаментозната резистентност се смята за доказана, когато два подходящи и правилно приложени медикамента не са довели до задоволителен контрол на епилептичните пристъпи. Това се случва при около 10 000 пациенти. Точно при тях трябва да се направи преценка дали хирургична интервенция би направила тяхното заболяване по-леко или дори да доведе до спиране на епилептичните пристъпи.
Най-засегнати от заболяването са децата, тъй като над 60% от епилепсиите започват в детска или в юношеска възраст. А честите пристъпи водят до нарушения в развитието и живота на засегнатите деца, влошават качеството на живот и на техните семейства. При много пациенти единствено хирургичното лечение може да спре епилепсията. Но за да е успешно, трябва да се установи възможно най-точно мястото и размера на епилептогенното огнище в мозъка и хирургичната намеса да е своевременна.
За съжаление невролозите в България не насочват навреме към хирургия пациенти с доказана медикаментозна резистентност. Оказва се, че болните и техните близки научават за тази възможност за лечение най-често от медиите и от пациентската организация на родители на деца с епилепсия – АРДЕ.

В Центъра за функционална и епилептична хирургия в УМБАЛ „Св. Иван Рилски” всекидневно се проследяват деца и възрастни с резистентни епилепсии, като се провежда продължително видео-ЕЕГ мониториране в рамките на минимум 3 дни.
Отскоро е въведен нов метод за анализ на образи от ядрено-магнитен резонанс (ЯМР), благодарение на който могат да бъдат открити много малки зони в мозъка, които не са видими при обичайна оценка на изследването. Предстои въвеждането на метод за провеждане на ЕЕГ по време на изследване с ЯМР. Отчитат се промените, които настъпват във функционалния ЯМР извън и дори по време на епилептичен пристъп. Така може да се определи максимално точно областта в мозъка, която предизвиква епилептичните пристъпи и след това да бъде хирургично отстранена.

Българският център по хирургия на епилепсията е на световно ниво
Eдинственият в България специализиран център по хирургия на епилепсията функционира от 2008 г. в Клиниката по неврохирургия на УМБАЛ „Св. Иван Рилски” в София. В центъра се извършва диагностика и хирургично лечение на неповлияващи се от медикаменти (рефрактерни) епилепсии. Диагностиката на пациентите се извършва от епилептолога доц. д-р Петя Димова, която е председател на Българското дружество против епилепсията - член на Световната лига за борба с епилепсията. Хирургичното лечение извършва неврохирургът доц. д-р Красимир Минкин. През периода 2008 – 2018 г. са оперирани 250 пациенти, като при над 70% от тях е постигнат пълен контрол над епилептичните пристъпи. Тази успеваемост е съизмерима с резултатите на водещите европейски центрове по епилептична хирургия.
Благодарение на усилията на доц. Димова и доц. Минкин Центърът за хирургия на епилепсията работи по световни стандарти и получава международно признание. През 2014 г. стана част от създадената в Европейския Съюз (мрежа на европейските референтни центрове по епилептична хирургия, а от 2017 г. е член на групата EpiCARE, призната от ЕС като Европейска референтна мрежа за редки и сложни епилепсии. През 2018 г. доц. Димова и доц. Минкин бяха удостоени и с наградата за международно признание от ежегодните Национални Медицински Награди.