Пациентът трябва да е участник в лечебния процес

Последна промяна на 13 декември 2022 в 22:02 48 0

В натежалото от проблеми и обществено недоволство българско здравеопазване, пациентът, вместо в неговия център, често се оказва в неговата периферия. Много рядко пациентът е подпомаган да вземе активно участие при реализацията на предписания му лечебен план. Като резултат от това ефективността на лечението остава сравнително по-ниска, а и не са редки и грешките, които възникват в хода на лечението, вследствие на липсата на информационно взаимодействие между болните и лекуващия ги персонал.
Установено е, че основната част от амбулаторните прегледи у нас се извършват по повод на хронично заболяване. Във всички тези случаи се налага провеждането на дългосрочно лечение, чиято ефективност в много голяма степен ще зависи от информираността и мотивацията на болните.
Задаването на въпроси е ключ към добра комуникация с лекуващия лекар. Модерната медицина изисква пациентът да бъде активен участник в лечебния процес, тъй като това има важно значение за ефективността на лечението.

За какво пациентът трябва да пита своя лекар?

Медицински термини и понятия

Често пациентът се сблъсква с непознати за него медицински понятия и термини, свързани с неговото заболяване. Относно това трябва да се задават въпроси за значението на непознатите медицински термини. Възможно е също така указанията, които е дал лекарят, да са неясни за пациента – трябва да се задават въпроси и да се искат разяснения относно инструкциите, които са ви били дадени.

Данни за контакт с лекаря

Трябва да се получи информация за възможната връзка с лекаря – видео, имейл или телефон.

Медицински изследвания

Понякога лекарите трябва да направят кръвни или рентгенови изследвания, както и да назначат други процедури в тази насока, за да научат повече за вашето медицинско състояние. Някои тестове, като мамография, за глаукома, скрининг за рак на простатата или колоректален рак се правят регулярно през определени периоди от време за установяване на непроявени болестни симптоми.
Преди да направите определен медицински тест, помолете вашия лекар да обясни защо той е важен за вас и какво ще покаже, както и колко ще ви струва, ако даденият тест се заплаща. Попитайте какви неща трябва да извършите предварително, за да се подготвите за теста.

Въпросите, които да зададете на своя лекар преди медицински тест:
• С каква цел се прави тестът?
• Какви стъпки включва той?
• Каква подготовка се изисква за него?
• Има ли опасност от странични ефекти?
• По какъв начин ще разберете за резултатите и колко време ще е необходимо, за да ги получите ?
• Какво ще се знае за вашето състояние след теста?

Съществува много информация в интернет относно медицинските тестове. Подобни уебсайтове имат различна надеждност, затова трябва да получите информация на кои медицински уебсайтове можете да се доверите.

Диагнозата

Диагнозата идентифицира заболяването ви или някакъв друг физически проблем. Лекарят поставя диагноза въз основа на симптомите, за които му съобщавате, както и от резултатите от медицинския преглед, лабораторните и други изследвания.
Колкото по-добре разбирате и вниквате в своето заболяване, толкова повече ще можете да помогнете за вземането на най-добрите решения относно лечението му. Ако сте наясно какво следва да очаквате, може значително по-лесно да се справите със заболяването си.
Помолете лекаря да ви каже названието на заболяването, както и защо смята, че имате това заболяване. Попитайте какви могат да бъдат последиците от него и колко дълго то може да продължи. Трябва да имате предвид, че някои заболявания не могат да бъдат излекувани напълно, но могат да бъдат лекувани или управлявани.

Ето и подходящи въпроси, които можете да зададете на своя лекар относно диагнозата ви:
• Коя може да е причината за вашето заболяване?
• Ще има ли то хроничен характер?
• Как се лекува или управлява/контролира във времето това заболяване?
• Какви могат да бъдат дългосрочните ефекти върху живота ви?
• Как, от какви надеждни източници, можете да научите повече за заболяването си?

Лекарствата

Запомнете имената на предписаните ви лекарства и се информирайте с каква цел те са ви препоръчани. Помолете лекаря да ви обясни колко често и колко дълго трябва да ги приемате.
Водете си бележки за всякакви други специални инструкции за лечението, които лекарят ви е дал.
Ако приемате и други лекарства, информирайте го непременно за това, за да може да бъдат предотвратени вредни лекарствени взаимодействия. Консултирайте се, също така, преди да приемате каквито и да е лекарства без рецепта.
Уведомете лекаря, ако изглежда, че лекарството ви не действа или ви причинява проблеми. Ако искате да спрете приема на лекарството, първо се консултирайте със своя лекар.
Полезно ще бъде да си направите таблица (работен лист) за всички лекарства, които приемате и кога ги вземате.
Не се колебайте да попитате лекаря за цената на вашите лекарства. Ако те са твърде скъпи за вас, лекарят може да предложи по-евтини алтернативи. Можете да попитате дали има генеричен или друг по-евтин избор. Можете да кажете, например:
„Оказва се, че това лекарство е твърде скъпо за мен. Има ли друго или генерично лекарство, което би струвало по-малко?"

***Авторът на статията е бил национален координатор на международния проект на СЗО по промоция на здравето в болниците.