Пробиотиците - в какви случаи са необходими?

Последна промяна на 27 април 2022 в 09:45 51 0

През последните години редица научни изследвания установиха, че нормалната микробна флора на човека има важно значение не само за по-доброто смилане на храната, но има силно влияние и върху имунната и сърдечносъдовата системи, дори върху психиката. Все повече се засилва интересът на учените към изясняване на връзките между човешкия организъм и нормалната микробна флора.

Според определението на СЗО пробиотиците представляват непатогенни за човека микроорганизми, които имат способността да възстановяват баланса на нормалната микробна флора. С други думи пробиотиците са микроорганизми, които обикновено съставляват микрофлората, която нормално обитава различни органи на човешкото тяло. Когато тези микроорганизми попаднат в червата или върху лигавицата на който и да е орган, те допринасят за нормализирането на естествената микрофлора и оказват модулиращ ефект върху имунната система.

При нарушаване на качествения и количествен състав на чревната микрофлора (състояние, определяно като дисбактериоза) възниква намаляване на популацията на „полезните“ бактерии, като се появяват условия за прекомерен растеж на патогенни микроорганизми. Във връзка с това е логично да се предположи, че при корекцията на дисбактериозата трябва да се използват средства за възстановяване количеството на „полезните“ бактерии.

Пробиотиците помагат за решаването на този проблем. Това са група препарати, съдържащи живи форми на микроорганизми, които могат да се използват за коригиране на чревната микрофлора. Важна отличителна черта на пробиотиците е техният естествен произход. Бактериалните щамове, които съставляват пробиотиците, се култивират на базата на щамове, които са взети от червата на здрави хора. В същото време специалните технологии за култивиране на пробиотичните бактерии ги правят устойчиви срещу повечето съвременни антибиотици и други антибактериални средства.

Пробиотичните микроорганизми, които са попаднали в червата, започват да се размножават активно, като отделят специфични фактори, които потискат развитието на патогенните микроорганизми, попаднали в червата при състоянието на дисбактериоза. Постоянно нарастващата популация от „полезни“ бактерии започва да се конкурира с патогенната флора, което води до изместването на последната и до колонизация на червата с нормална флора.

Сред медицинската общност продължава да се обсъжда въпроса в какви случаи има обосновани показания за прилагане на пробиотици. Преобладава становището, че основателни причини да се използват пробиотици има при състояния като некротизиращ ентероколит при недоносени бебета, диария, свързана с употребата на антибиотици, както и при и остри заболявания с диария. Изтъква се, че пробиотиците имат отличен профил на безопасност и полезен ефект.
Въпреки това много учени продължават да проявяват резервираност към пробиотиците. Техните основания са, че клиничните изпитания в тази насока трябва да са съпроводени със значими резултати, които да са недвусмислени и възпроизводими, което все още липсва в достатъчна степен. Повод за тяхната резервираност е също фактът, че в някои случаи използването на думата пробиотик не гарантира, че всъщност това е пробиотик. Някои продукти, обозначени като пробиотици, не съдържат доказани щамове или не могат да гарантират необходимото съдържание на живи пробиотични щамове до края на срока на тяхната годност. Някои пробиотични продукти се предлагат на пазара, без да има гаранция, че могат да имат лечебен ефект при специфични заболявания. По този начин те не попадат в категорията на лекарствата и не е необходимо да бъдат тествани и да се спазват правилата за това, както е при лекарствата.

Компаниите, които произвеждат пробиотичин продукти, понякога преувеличават техните ползи за здравето. За съжаление проучванията за ефектите на пробиотиците върху чревната микрофлора и здравето на потребителя в много случаи не дават достатъчно убедителни резултати. Също така много от експериментите в тази област са били спонсорирани от високо мотивирани производители на пробиотици и кисело мляко. Независимо от това ние все повече разбираме значението на нормалната микрофлора и ролята на пробиотичните бактерии за поддържане на нашето здраве.

Съществуват определени болести и клинични синдроми, при които се проявява полезен ефект от пробиотиците.

Според Американската гастроентерологична асоциация е оправдано те да се използват при следните заболявания и състояния:
- Корекция на дисбактериоза, установена с микробиологично изследване;
– Синдром на раздразнените черва - комбинация от няколко пробиотични щама помагат за регулиране на изхождането;
– Инфекциозна диария, причинена от ротавирусна инфекция, вкл. при кърмачета и малки деца;
– Диария, свързана с приемането на антибиотици – предотвратяват появата на опасната и асоциирана с антибиотици диария, причинявана от Клостридиум дифисиле.

В същото време понастоящем липсват убедителни доказателства за ефективността на пробиотиците при т.н. диария на пътуващите, относно здравето на устната кухина, профилактиката и лечението на екзема и други кожни, урологични и вагинални инфекции, както и при алергия при деца и възрастни. Относно тези състояния все още липсват категорични доказателства за полезността на пробиотиците, а наличните резултати от изследванията в тази насока към момента имат противоречив характер.
Не се препоръчва прилагането на пробиотици при лица с признаци на имунен дефицит.