Сигнали предупреждават: настъпва инсулт!


Болест : инсулт

Последна промяна на 05 ноември 2019 в 23:47 2360 0

Често това заболяване кардинално променя живота на човека, разделяйки нещата на „до“ и “след това“. Според мрачната статистика ежегодно в света възникват около 17 милиона инсулти, една трета от които завършват със смърт. У нас по официални данни смъртността от мозъчен инсулт е над 3 пъти по-висока от тази в ЕС. Могат да се посочат различни причини за това състояние, но те могат да бъдат обобщени в една – недостатъчно ефикасна държавна система за противодействие на това заболяване, която показва дефекти и в трите посоки: профилактика; съвременно лечение; рехабилитация.

Мозъчният инсулт представлява остро нарушение на мозъчното кръвообращение, което води до увреждане на мозъчната тъкан. Причина може да бъде разкъсване на някакъв кръвоносен съд - този вид инсулт се нарича хеморагичен. При другия вид инсулт, исхемичния, се получава запушване на кръвоносен съд от тромб. В първия случай натрупалата се кръв от разкъсания кръвоносен съд оказва натиск върху нервната тъкан и блокира функционирането и, а при другия случай запушването на кръвоносен съд блокира храненето с кислород на мозъчните клетки, вследствие на което те загиват.
В зависимост от това кой участък на мозъка е увреден се блокират различни неврологични функции, като двигателни, речеви и др. Общо статистиката за инсулта не е благоприятна – 31% от болните, прекарали инсулт, се нуждаят от специални грижи, 20% не могат самостоятелно да се придвижват и само 8% след продължителна рехабилитация след връщат към напълно нормален живот.

Повечето от нас погрешно са убедени, че инсултът винаги идва внезапно и незабележимо. Истината е друга – винаги преди това организмът изпраща предупредителни сигнали, които, за съжаление, не забелязваме или пък често просто подминаваме. Добрата информираност на хората относно предвестниците и симптомите на мозъчния инсулт има много важно значение, за да бъде потърсена медицинска помощ без излишно забавяне и суетене, което в крайна сметка може да се окаже решаващо.

Ето някои от тези предупредителни сигнали за инсулт:

Силно главоболие - особено ако преди това не сме имали главоболие с такава тежест. Тъй като по принцип главоболието не е необичайно явление и се среща при 60% от хората, този алармиращ симптом може да бъде подценен. Но при инсулта силното и тежко главоболие се съпровожда и с други симптоми, за които ще стане дума по-долу.
Изтръпване на ръцете – сутрешното изтръпване, което може да се дължи на притискане на ръцете от тялото при определена поза по време на сън, обикновено преминава много бързо. Но ако изтръпването продължава в течение на минути това изисква сериозно внимание, тъй като то най-вероятно се дължи на намален приток на кръв в определени артерии, които кръвоснабдяват мозъка. Това предизвиква изтръпването и усещането за слабост в едната половина на тялото.

Проблеми със зрението – такива като двойно виждане, замъгляване на зрението и кратковременна загуба на зрението в едното око. Този вид сериозни проблеми се дължат на намален приток на кислород в очите вследствие на блокировка на определени кръвоносни съдове.
Внезапно нарушение на координацията - под формата на нестабилна, клатушкаща се походка или пък като внезапен световъртеж. Това също е сериозен повод да се потърси медицинска помощ.
Нарушения на говора – появата на неясен говор със заваляне на думите е един от най-честите симптоми на настъпващия инсулт.
Промени в мимическата структура на лицето (изкривяване на лицето).
Внезапно забравяне на значително по-голям брой думи в сравнение с преди това, когато навреме и бързо сме можели да си спомним някоя дума, която сме забравили.
Притежаването на информация за предупредителните сигнали при инсулта дава възможност за неговото бързо разпознаване, което има важно значение както за самия болен, така и за от хората около него, които трябва да му окажат помощ. Трябва да се има предвид, че инсултът може да настъпи след часове и дни след появата на опасните сигнали, но това не е повод да се изчаква, а веднага трябва да се потърси медицинска помощ. Лекарят трябва да бъде информиран за тези сигнали на болестта, както и за началния час, когато те са се появили.


Всяка минута е ценна
Скоростта на оказване на медицинска помощ при инсулта е от ключово значение. Буквално всяка минута е ценна. Времето от позвъняването в Спешна помощ до приемането на пациента в специализираната клиника трябва да е възможно най-кратко. На практика обаче често се получава забавяне относно пристигането на спешната помощ или забавената „обработка“ на болния в спешния център на съответната болница и след това в неврологичната клиника, където се извършват необходимите диагностични изследвания, вкл. компютърна томография, която е от много важно значение, за да се определи видът на инсулта. В целия този процес няма маловажни неща.
Необходимостта колкото може по-бързо болният да приет в неврологична клиника се определя от това, че съвременният метод за лечение на исхемичните инсулти, наречен тромболиза, трябва да се приложи най-късно до 3 часа от появата на първите признаци на заболяването. Впрочем, исхемичните инсулти съставляват 80% от всички инсулти. Това е иновационен метод за лечение на исхемичните инсулти, приложен за първи път в САЩ в края на миналия век. Този метод позволява да се възстанови кръвообращението в увредената зона на мозъка чрез въвеждането на специално вещество плазминоген, което разтваря тромба в запушения кръвоносен съд. Резултатите от това лечение са наблюдават само след няколко часа, включително възстановяване на двигателните функции.