Българска терапия на рак


Болест : рак

Последна промяна на 11 July 2021 в 22:03 394 0

Учени от БАН са на път да приложат иновативна терапия за лечение на рак, засягаща само туморните клетки в организма.
Ръководител на проекта е докторант д-р Мария Шрьодер, завърнала се от Германия, за да развива научната си кариера у нас


В днешния динамично развиващ се свят стресът и поредицата от болести притискат все повече човека. А броят на онкоболните, според учените, расте всекидневно по целия свят. Химиотерапията, която е най-широкоразпространеното лечение до момента, често води до нежелани странични ефекти и развитие на лекарствена резистентност.

От години е актуална темата в биомедицинската наука за разработката на нови противоракови средства. Все още не е открито широко приложимо решение, което да предложи алтернатива на химиотерапията. Затова Учени от Българската академия на науките работят отдавна и вече тестват иновативна терапия за лечение на рак, насочена предимно към злокачествените туморни образувания, която е и възможно най-щадяща за здравите клетки. Във фокуса на изследването е ново вещество, синтезирано в Института по органична химия с център по фитохимия (ИОХЦФХ) към БАН, с изразено избирателно противотуморно действие. В ин витро експерименти то показва обещаващи свойства за прилагане в лечението на рак като алтернативен химиотерапевтик, тъй като унищожава злокачествените клетки, нанасяйки по-малко щети на здравите. Главен изпълнител на проекта за изследването на новото вещество е сред най-изявените докторанти на БАН – Мария Шрьодер, асистент в Института по молекулярна биология към Академията. Тя получава бакалавърската си степен от университета в Потсдам, Германия. След това се връща в България, за да специализира в сферата на молекулярната биология. Завършва магистърската си степен в БАН, а основните области, в които разработва проекти, са биология на рака, биохимия и клетъчна биология.

През изминалата година Мария Шрьодер бе част от екипа, който създаде лабораторията за PCR тестове в болница „Пирогов“ в началото на пандемията. Д-р Шрьодер работи и в разработката на друг проект на БАН върху нови ниско токсични биологични средства, съдържащи екстракти от природни източници, с растителен или животински произход от България, за превенция и подпомагане на терапията на някои заболявания. Проектът цели да създаде алтернативни подходи за борба с инфекциозни, невродегенеративни и злокачествени заболявания и да подобри качеството на живот на хората чрез естествени продукти в сферите на персонализираната и превантивна медицина.