Клиниката по гастроентерология на ИСУЛ сред финалистите на Balkan Medical Awards 2023

Последна промяна на 03 May 2023 в 08:19 267 0

Клиниката по гастроентерология на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ е сред финалистите за престижните медицински награди на осмото издание на Balkan Medical Awards2023, което ще връчи златните си статуетки на 5 май 2023 г. от 19 ч. в ОТО Event Room в хотел Санкт Петербург – Пловдив.

Клиниката по гастроентерология към УМБАЛ “Царица Йоанна-ИСУЛ“ и Катедрата по гастроентерология на Медицински факултет към Медицински университет-София е първата учебна структура в Европа, създадена през 1951 г.
Днес клиниката е модерна съвременна база с широк набор високотехнологична апаратура и водещи специалисти на национално и международно ниво. Осигурява прецизна диагностика, ефективна терапия и профилактика на пълната гама гастроентерологични заболявания.
Това е единственото място у нас, където се извършва спирална ендоскопия – високотехнологично изследване, което за първи път позволява изследване на цялото тънко черво.

Към Клиниката по гастроентерология функционира Референтен център за възпалителни чревни заболявания (болест на Крон и Улцерозен колит), който наскоро заслужи международно признание от Европейската Крон и колит организация за активния си принос за създаване на обща европейска платформа за тези заболявания.

В Клиниката по гастроентерология на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ се обучават студенти, както и бъдещите специалисти и докторанти в областта на гастроентерологията.
От създаването на ИСУЛ и Катедрата по гастроентерология досега са защитени над 40 гастроентерологични дисертации за присъждане на степента „доктор на медицинските науки” и „доктор”, реализирани са 24 хабилитации. За последните 10 години в Клиника по гастроентерология са завършени успешно над 25 научни проекта, финансирани от Медицински Университет – София, Фонд „Научни изследвания“ към МОН, Национална програма „Млади учени и постдокторанти“ към МОН.

На научния колектив на клиниката са присъдени редица престижни международни и национални отличия, сред които National Scholar Award на United European Gastroenterology Week (Европейското дружество по гастроентерология), Young Investigator Award на American Pancreatic Association (Американската панкреасна организация), отлични разработки на Национален конгрес по гастроентерология, Национална конференция по хепатология, Национален конгрес за млади гастроентеролози и други.