Ново поколение невронавигация дава повече свобода на хирурга при мозъчни операции

Магнитна приставка позволява главата да се движи по време на операцията

Последна промяна на 07 October 2021 в 22:24 360 0

Д-р Хаджиянев по време на операция

Ново поколение невронавигация позволява главата да бъде подвижна по време на мозъчна операция. Това е възможно с помощта на специална електромагнитна приставка, благодарение на която позицията на главата на пациента може да се променя, без да се променят предварително зададените координати в невронавигацията. Първото и единствено място у нас, в което е въведена в рутинната практика новата технология е Клиниката по неврохирургия на УМБАЛ „Св. Иван Рилски“. Тя намира най-широко приложение и вече успешно е използвана за ендоназална, ендоскопска хирургия и други тумори на черепната база – основно пациенти с аденоми на хипофизата. При тези интервенции, благодарение на съвременните технологии, неврохирургът достига до тумора през носната кухина, което гарантира минимална хирургична травма, по-добър ефект от хирургичното лечение и по-бързо възстановяване.

По време на операция при стандартната невронавигация главата е фиксираната в специален държач (пин холдер) и не може да бъде местена по време на процедурата. Задаването на координатите се извършва, преди да започне същинската хирургична дейност, и при разместване на главата се губи точността.

При ендоназалната ендоскопска хиругия обаче може да се наложи промяна в позицията на главата по време на операцията:
„Промяната на позицията на главата с ротиране или флексиране по време на хирургичната процедура позволява още по-добра визуализация и маневриране в кухините, за да се достигне до набелязаната цел. Използването на тази приставка прави процедурата по-малко рискова за пациента, а на хирурга дава по- голяма свобода на движения и маневриране с инструментариума“, обясни ръководителят на Референтния център за ендоскопско лечение на хипофизни аденоми д-р Асен Хаджиянев, д.м., който е пионер в използването на новата технология в България.

Първата у нас такава операция бе извършена в Клиниката по неврохирургия на УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ в началото на август. Пациентът беше дете с тумор. Операцията премина успешно. При децата този специфичен консуматив се поема от фонда за лечение на деца към НЗОК. При възрастните, за съжаление, на този етап не се поема от здравната каса и е за сметка на пациента. „Надяваме се използването на тази система да бъде по-широко застъпено в нашата клинична практика, както и да се намери решение за пълното й реимбурсиране“, казва д-р Хаджиянев, д.м.

Хипофизните аденоми предстваляват около 8-10% от интракраниалните тумори. При деца се срещат рядко, за разлика от краниофанигиомите. Тези, които могат да бъдат повлияни от оперативно лечение, трябва да бъдат отстранявани навреме, за да не се стига до трайна инвалидизация. Симптоми, които евентуално могат да са сигнал за подобен проблем, са главоболие, зрителни смущения, хормонална дисфункция, инсипиден (воден) диабет, изоставане във физическото развитие. Всичките тези симптоми предполагат провеждането на специализирани хормонални изследвания и задължителната образна диагностика с МРТ и контрастно усилване.