НПО: Сложната ситуация, свързана с COVID, не трябва да спира достъпа до лечение на пациентите с хронични заболявания

Последна промяна на 02 ноември 2020 в 22:52 303 0

Свидетели сме на безпрецедентен натиск върху системата на здравеопазването, предизвикан от пандемията от COVID-19. В рамките само на няколко седмици отчитаме сериозни затруднения на здравните заведения и спешната помощ. Този път, за разлика от първата криза в началото на март, тревогата се засилва, местата в болниците за инфектирани пациенти недостигат, а медиците са поставени в тежки условия на работа. В същото време не са малко случаите на пациенти, които имат нужда от навременна хирургична интервенция или планирано лечение.

Националната пациентска организация, като ангажирана правозащитна организация, която следи с тревога случващото се, насърчава намирането на решения, които да са в интерес и на онези пациенти, които към момента не могат да получат планирана медицинска помощ, поради създалата се криза. Убедени сме, че от епидемиологична гледна точка смесването на потоците от пациентите с коронавирус и на онези с хронични заболявания, които имат нужда от планово лечение, не е в интерес нито на едните, нито на другите. От друга страна, благодарение на опита си при първата криза и прекия контакт с близо 3400 пациенти, получили консултации на безплатната гореща линия за пациенти (0800 14 515), можем да посочим категорично, че забавянето на планирано лечение е предпоставка за усложнения в здравословното състояние, а понякога води до спешни състояния, които е можело да бъдат избегнати.

Отлагането на плановите операции би застрашило особено живота на нуждаещите се пациенти и би увеличава страданието им, както води и до икономически и социални последици. Добре известен факт е, че в условията на пандемия липсва забрана за извършване на трансплантация на органи, тъкани и клетки, както и за диагностиката и лечението на пациенти с онкологични и онкохематологични заболявания. Ето защо плановото лечение трябва да продължи в лечебни заведения, свободни от пациенти с COVID-19.

Предвид това, че с COVID-19 ще продължим за неопреден период от време, Националната пациентска организация апелира към въвеждането на подход, който да позволи пациентите с хронични заболявания да продължават да получават навременна медицинска грижа и помощ. Спирането на прием би била подходяща мярка тогава, когато се установят огнища на COVID-19 в болнични отделения, които да задействат дейностите по дезинфекция и ограничаване на щетите. Категорични сме, че в условията на пандемия пациентите трябва да продължат да имат връзка с лекарите си, да получават навременно лечение при спазване на всички противоепидемични мерки, определени от националната и световната практика.

Също така, в условията на рязко увеличаващия се брой на заболели от COVID-19, Националната пациентска организация настоява да бъде преразгледан и начинът на издаване на прокотоли по линия на НЗОК на хронично болните пациенти. Катерично трябва да спре практиката пациенти с хронични заболявания да посещават болници, лични лекари и други, само за да вземат протоколи за получаване на лекарства и когато не е необходим преглед и медицинска консултация. Предлагаме срокът на валидност на протоколите за скъпоструващо лечение на хронично болни пациенти, който е изтекъл по време на извънредната ситуация, да се удължава служебно от Националната здравноосигурителна каса за времето на извънредната ситуация и два месеца след нейната отмяна при условия и по ред, определени от Националната здравноосигурителна каса. Това не променя настояването на Националната пациентска организация е за въвеждането на електронизация на процесите по изписването на протоколите и като цяло на здравеопазването, както и за възможността пациенти да разполагат с достъп до цялата информация, свързана със здравословното им състояние.