Отворено писмо на проф. Иво Петров, завеждащ Клиника по кардиология и медицински директор на Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ

Последна промяна на 13 October 2020 в 20:34 1515 0

Уажаеми колеги,

С настоящото отворено писмо искам да направя опровержение на некоректно цитирана информация в медиите след участието ми днес (7.10.2020 г.) в сутрешния блок на bTV и да внеса яснота относно моето лично мнение по повод развитието на епидемията с COVID-19 в нашата страна. Въпреки, че не съм специалист по епидемиология, не мога да не изразя своето мнение като лекар и човек, който се вълнува от здравеопазната политика в страната.

Категорично смятам, че понастоящем подготвеността на нашата здравна система за посрещане на тази и по-тежки епидемии е на изключително добро ниво. Натоварването на нашите интензивни легла с пациенти позитивни по COVID-19 е едно от най-ниските в Европа и капацитета на нашата здравна система е поне десетократно по-голям. Както много добре се вижда от статистиката, смъртността на брой заболели у нас намалява и се приближава до тази в Швеция и Германия, т.е. до страните, чиято здравна система най-добре се справя, въпреки високия брой заболели в тези страни, т.е. превенцията в тези страни е дори по-неефикасна.

Очевидно навреме предприетите ограничителни мерки в нашата страна доведоха до облекчаване на натиска върху здравеопазната ни система и дадоха възможност както на Министерство на здравеопазването така и на отделните болници да въведат необходимите организационни и персонални изменения, които да подготвят системата за посрещане на различни сценарии.

На всички, които са гледали моето изказване в сутрешния блок на телевизия BTV днес (7 октомври 2020 г.) e ясно, че в нито един момент не съм твърдял, че нашата здравна система няма да издържи, а напротив, че дори няма нужда от затягане на мерките. Защото при тези нива на ежедневна заразеност на 100 000 души население сме на едно от най-благоприятните места в Европа и е повече от очевидно, че както превантивната така и здравната стратегия у нас в момента функционират изключително добре.

Радвам се, че институциите и професионалните дружества работят в колаборация и че въпреки настоящата “COVID” обстановка, пациентите със заболявания изключително важни от медикосоциална гледна точка за нашето общество - като сърдечно-съдови, онкологични, ендокринологични, отново имат необходимия достъп до навременна и ефективна здравна помощ, каквато им се полага с цел подобряване на тяхната прогноза и качество на живот.

Сигурен съм, че с общи усилия и следвайки ежедневно променящата се епидемична ситуация и създавайки и прилагайки модерни методи за превенция и лечение на тази нова за нашата планета инфекция, човешката популация ще оцелее и изводите, които ще си извадим и научните открития, които ще направим в хода на пандемията, ще ни направят по-силни. Горд съм, че много наши изследоватески и научни екипи не са прости наблюдатели и „послушници“ на това, което се прилага в другите страни, а са създатели на модерни методики по темата, които ще бъдат следвани от международната медицинска общност в бъдеще.
Благодаря на всички за усилията, милосърдието и взаимопомощта в тази тежка за всички нас ситуация и още веднъж моля за коректност и точност в предаване на думите!

Бъдете здрави!
Проф. Иво Петров