Отворено писмо от група хабилитирани лица (професори и доценти), членове Българското хирургическо дружество

Последна промяна на 13 май 2021 в 20:57 54 0

До г-жа Ива Митева Председател на 45-то Народно събрание

До г-н Румен Радев Президент на Република България

До г-н Бойко Борисов Министър-председател на Република България

До г-н Александър Симидчиев Председател на парламентарната комисия по здравеопазване
на 45-то Народно събрание До българските медии


Отворено писмо
От група хабилитирани лица (професори и доценти), членове
Българското хирургическо дружество

Уважаеми дами и господа,

Възмутени сме от решенията, които министър Ангелов подписа в края на мандата си за избор на членове на съвети и директори на държавните болници.
Особено огорчени сме от отношението, което той като колега, представител на държавата прояви към наши уважавани колеги хирурзи, учени и преподаватели, един от които е проф. д-р Бойко Коруков - изпълнителен директор на УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ“ ЕАД.

Хирурзите в България - над 1500, всички са изключително натоварени с огромна отговорност и загриженост за нашите пациенти. Проф. Коруков, известен хирург в страната, за кратко време успя да възстанови репутацията и финансовите показатели на болница „Царица Йоанна- ИСУЛ“ ЕАД, стопявайки просрочените задължения на институцията с около 8,700,000 лв. за тригодишен период, да увеличи заплатите на екипите, да продължи обучението и развитието на нашите колеги - студенти и специализанти и да развива активно хирургическата школа в болницата, въпреки огромните административни задължения, съчетани с ежедневна оперативна и хирургическа дейност. Всички тези постижения са своеобразен показател за отдаденост на медицината и адекватен мениджмънт.

Считаме, че взетите решения са в сериозно противоречие с големия авторитет на лекаря проф. Коруков. Взети са без проведена прозрачна и публична процедура и не съвпадат с управленските и професионални способности на проф. Коруков, както и по никакъв начин не способстват за развитието на университетската болница.

Срамно е да се крият критерии и показатели за взетите решения, както и кои са членовете на изпитната комисия. Кой е оценявал лекар с такъв висок авторитет и репутация, кой е поставял оценките, които очевидно не съответстват на неговите способности и талант? Срамно е да се уронва авторитета на изявен хирург и мениджър, като се подменя с никому неизвестен и без всякакво професионално, медицинско образование икономист. Този икономист, който няма никакъв
авторитет сред медицинските среди, ще трябва да назначава и освобождава хабилитирани специалисти (доценти и професори), ръководители на клиники в университетска болница с изключително висок ранг. С какви професионални критерии ще изпълнява тези задължения новият ръководител? Случаят с УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ“ ЕАД не е единствен в страната, с което умишлено се дестабилизира здравната система в труден за страната ни момент. Настояваме да обърнете особено внимание на негативните реакции от страна на персонала в болницата, относно новоназначения директор.
Възмутени и притеснени сме от срамния резултат от конкурса, унижаващ избрания с абсолютно мнозинство председател на Националното дружество по хирургия. Призоваваме ви в бърз порядък за преразглеждане на непрозрачната процедура по избиране на новия директор на болница „Царица Йоанна - ИСУЛ“ ЕАД и за вземане на отношение по съответния случай.
Подписи: