Първокурсниците от специалност „Военен лекар“ положиха военна клетва

Последна промяна на 23 септември 2021 в 14:14 141 0

20 първокурсници от специалност „Военен лекар” положиха военна клетва и се заклеха да служат на Родината.
През месец август започна базовото им военно обучение, което включва физическа и строева подготовка, обща тактика и обучение по няколко основни дисциплини.

На добър час! Бъдете най-добрите от най-добрите! – с тези думи полк. доц. Иван Попиванов, заместник-началник на Военномедицинска академия (ВМА), се обърна към първокурсниците.
Съвместният проект между ВМА, МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов”–Варна и Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров” успешно се реализира вече пета година.

В рамките на обучението у военните лекари се формират качества и умения, които се ценят високо и в цивилния живот – организираност, точност, дисциплинираност, екипност, лидерство.

Шестгодишното обучение за курсантите и в двата университета е безплатно, а след завършване получават две дипломи: магистър по „Медицина” и бакалавър по специалност „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво”, както и гарантирана реализация с 10-годишен договор за работа като военен лекар. По време на следването им е осигурено настаняване, хранене, военно и медицинско облекло, учебници и учебни пособия, стипендии, участия в научни форуми – таксите, за които се поемат изцяло от ВМА. А след края на обучението – възможност за специализация във ВМА и повишаване на квалификацията не само в България, но и във всички страни-членки на НАТО.