Пациентка с рак на яйчника и висока степен на затлъстяване беше оперирана в Болница Токуда напълно лапароскопски с комбинирано пълно отстраняване на матката, яйчниците и големия оментум

Последна промяна на 03 June 2020 в 21:13 789 0

Уникалната за България операция, която обичайно се извършва отворено и отнема дълго време за възстановяване, бе осъществена от д-р Лъчезар Танчев и доц. Веселин Маринов

Пациентката е с четвърта степен на затлъстяване и страда от придружаващи заболявания на сърдечносъдовата система и опорно-двигателния апарат, когато се установява, че има кистозна формация на яйчника. Образуванието нараства с умерени темпове в продължение на няколко месеца при туморни маркери в границите на нормалните стойности. След консултация с д-р Лъчезар Танчев, гинекологичен хирург в отделението по Обща и онкологична гинекология, тазова хирургия и акушерство в Болница Токуда, е взето решение за лапароскопска “безкръвна” хирургия за отстраняване на формацията. Методът е за предпочитане поради повишения риск от придружаващите заболявания и наднорменото тегло на пациентката. В хода на операцията резултатът от експресната хистологична оценка е карцином на яйчника. В този случай освен премахване на яйчника, е показано и премахване na матката и на мастната “престилка” (оментума) под стомаха. Към екипа е привлечен доц. Веселин Маринов, началник Минималноинвазивна и лапароскопска хирургия към Клиника по чернодробно-жлъчна, панкреатична и обща хирургия, който се включва при отстраняването на оментума. Тъй като пациентката се оказва с допълнителни сраствания от предишно отстраняване на жлъчката с отворена операция, интервенцията изисква допълнителни умения, за да бъде осъществена “безкръвно”. Оментумът е отстранен радикално, както и матката с яйчника, изцяло лапароскопски, в рамките на една операция. По време на интервенцията не се налага преливане на кръв и белтъчни продукти.

Радикалното премахване на матката с яйчниците и отстраняването на големия оментум са рутинни интервенции, извършвани чрез отворена хирургия. Няма публикувани данни за извършването на такава операция по лапароскопски “безкръвен” път до момента в България в този обем при гинекологична патология. Допълнително предизвикателство пред екипа бяха и индивидуални особености при пациентката (висок ИТМ и предшестваща хирургия).

Добрата колаборация между хирурзите от различни специалности в Болница Токуда дава възможност да се извършват такива комбинирани операции с всички предимства на минимално инвазивните техники.

Пациентката се възстановява успешно без усложнения в рамките на нормалното време за една минимално инвазивна операция. Крайният хистологичен резултат е благоприятен - злокачественият процес е локализиран само в единия яйчник и няма разсейки.
Благодарение на високоспециализирания мултидисциплинарен и подготвен екип, операцията е осъществена успешно и качествено, като спестява на пациентката дълъг възстановителен период и болничен престой, свързан с допълнителни рискове. Екипът, участвал в цялостното лечение, включва гинекологични специалисти в извънболничната помощ, хирургичен гинекологичен и коремен хирургичен екип, анестезиологичен екип, патоанатомичен екип.

Извършването на операцията по безкръвен лапароскопски начин се осъществява и е показано при малки размери на тумора и начална фаза на туморния процес. Въпреки това, от нея могат да се възползват и други пациентки с подобна патология, когато оценката на състоянието го позволява. Такива интервенции съчетават оптимална радикалност с минимална травма, спестяват от възстановителния период и намаляват следоперативния риск.