Повече от половината българи са склонни да участват в клинични проучвания

7 от 10 се надяват по този начин да се справят с нелечимо към момента заболяване

Последна промяна на 22 June 2022 в 22:32 211 0

Повече от половината българи биха участвали в клинично проучване, сочи социологическо изследване, направено от ARC Rynek и Opinia през декември 2021 г. по поръчка на международната платформа за клинични проучвания Pratia.

63% от сънародниците ни заявяват, че са срещали израза „клинични проучвания“, а 7 от 10 респонденти (69%), които са чували за клинични проучвания, оценяват знанията си като поне на средно ниво, докато 31% ги описват като ниски или много ниски. Над половината (55%) от онези, които са чували за клинични проучвания имат позитивна нагласа, 39% – неутрална и само 6% - негативна. Отношението към клиничните проучвания в повечето случаи се формира на база информация от традиционните медии, медицински специалисти и непрофесионални мнения. 7 от 10 българи (71%) от онези, които някога са попадали на термина „клинични проучвани“, вярват, че те дават надежда за контрол на състояния, които в момента са нелечими. 7% от българите заявяват, че са участвали в клинични проучвания.

Повече от половината респонденти (52%) биха участвали в клинично проучване, ако могат и трябва да го направят. Процентът на вече участвалите в клинични проучвания, които е по-вероятно да го направят отново, е дори по-висок – цели 68%.
Най-често соченият мотив за участие в клинични проучвания (63%) е шансът за излекуване на заболяване, за което другите методи на лечение са били неуспешни. Следващи по важност са достъпът до иновативни методи на лечение (39%) и улесненият свободен достъп до здравни грижи (30%). Една пета пък се доверяват на положителното мнение на други хора за изследваното лекарство.
„Стремежът на Pratia е да предостави улеснен свободен достъп до иновативни терапии на всеки български пациент, независимо в коя точка на страната се намира. Виждаме, че нивото на информираност за клиничните проучвания все още не е достатъчно високо, а от край време в обществото битуват градски легенди и митове по темата. Нашата цел е да ги развенчаем, като заедно с медиите и лекарите предоставяме надеждни факти за клиничните проучвания. Само така ще осигурим на пациентите вземане на рационални решения за подобряване на здравословното им състояние, базирани на достоверни източници на информация.“, споделя д-р Мартин Костурски, изпълнителен директор на Pratia Bulgaria.
Преди да вземат решение, желаещите да участват в клиничните проучвания биха се консултирали първо с личния си лекар (56%) и/или със специалист (55%). По-малък дял биха потърсили информация в уебсайтове на медицинска тематика (23%) или на клиничните проучвания (22%). Едва 17% от респондентите биха обсъдили решението си със своя партньор, а само 10% - с родителите си.

д-р Мартин Костурски и д-р Мирослав Стоянов

Основните бариери при участие в клинични проучвания са притеснения относно нежелания ефект от дадена терапия (56%) и от непозната терапия (38%). За 14% пречка е необходимостта да се посещават изследователски центрове.
“Безопасността на пациентите винаги е на първо място, когато става дума за клинични проучвания. Има много стриктни процедури, които следваме всеки ден и преди да бъде започнато едно клинично пручване, то трябва да бъде одобрено от регулатори, които следят за безопасността на пациентите, ефективността на лечението и всички етични аспекти. Здравето на пациентите се изследва регулярно. Лекарите препоръчват участие в клинични проучвания само ако това е най-добрата възможност за пациента.“, споделя д-р Мирослав Стоянов, началник на отделение „Кардиология“ към МБАЛ „Д-р Тота Венкова“.
За сънародниците ни основният източник на познание за иновативни терапевтични методи и клиничните проучвания са личните лекари и медицинските специалистите, следвани от уебсайтовете на медицинска тематика и на клинични проучвания. След тях е нареждат блоговете, онлайн форумите, социалните медии, приятелите, фармацевтите и книгите.

"Данните от проведеното изследване показват едно чудесно ниво на базова осведоменост сред българите за същността на клиничните проучвания. Това означава, че с помощта на медиите и медицинските специалисти, които са първият избор на хората, когато се отнася до нуждата от информация, все повече пациенти ще познават възможностите на клиничните проучвания и ще имат доверен източник на информация в помощ на вземане на информирано решение за най-подходящата здравна грижа за тях.", допълва Михаела Кокенска, мениджър Клинични операции в Pratia Bulgaria.

Михаела Кокенска, д-р Мартин Костурски и д-р Мирослав Стоянов

Pratia е платформа с над 90 клинични центрове в 6 европейски държави: Полша, България, Чехия, Германия, Испания и Украйна. От 2012 г. насам Pratia е извършила над 1500 проучвания, като предлага гъвкави и високотехнологични решения за иновативни терапии. С помощта на съвременни технологии Pratia свързва пациенти, изследователи и възложители на клинични проучвания. Компанията покрива около 85% от всички съществуващи области на лечение и компетенции за извършване на клинични проучвания по хибриден и децентрализиран модел. През 2014 г. Pratia се присъедини към NEUCA Group – лидер в дистрибуцията на фармацевтични продукти в Полша.