Приблизително 9,6 милиона души по света умират от рак всяка година

Последна промяна на 04 February 2021 в 20:10 596 0

На всеки девет секунди някъде в ЕС се диагностицира нов случай на рак

На 4 февруари отбелязваме Световния ден за борба с рака. Приблизително 9,6 милиона души по света умират от рак всяка година.1 Само в ЕС на всеки девет секунди се диагностицира нов случай на рак.2 Именно ракът е втората водеща причина за смърт на хората по света след сърдечно-съдовите заболявания.3 По данни на Европейския съюз до 2035 г. се очаква удвояване на случаите на рак, като около 40% от хората ще бъдат засегнати от болестта в определен момент от живота си.2 В същото време над 1/3 от видовете рак са предотвратими.4

Лечението на рака традиционно се вписва в една от трите категории: химиотерапия, хирургия или лъчетерапия. През последните години новите подходи и иновативни терапии в онкологията започнаха да променят начина, по който онколозите разглеждат лечението на различните видове рак. Днес има 43,8 милиона излекувани души (преживяемост над 5 години от поставяне на диагнозата)1. С подобряването на инвестициите, достъпа до информация, диагностиката и лечението, шансът на онко болните да се излекуват се увеличава.

Въпреки научния прогрес, все още голяма част от онкологичните пациенти страдат от липса на възможности за лечение. Една от съвременните области в разработването на иновативни терапии е платформата Bispecific T-cell Engager (BiTE®). Тя ангажира имунната система на организма в борбата срещу злокачествените заболявания. Платформата е разработена от биофармацевтичната компания Амджен, която работи в посока предоставяне на нови възможности за подобряване на терапевтичните резултати за пациенти с трудно лечими ракови заболявания.

Технологията BiTE® представлява таргетна имуноонкологична платформа, предназначена да ангажира собствените Т-клетки на пациента, като активира техния цитотоксичен потенциал. По този начин имунната система „разпознава“ раковите клетки като вредни за организма и започва да ги елиминира. Този ефект се предава и на следващото поколение имунни клетки, което намалява вероятността от появата на туморен рецидив.

„В продължение на десетилетия сме в челните редици на откритията при сложни форми на рак. В Амджен вярваме, че именно те са тези, които изискват най-много усилия, енергия и научно разбиране, за да бъдат победени. Възприемайки нови подходи за откриване и диагностициране на някои видове рак, ние вярваме, че можем да създадем условия, при които нито едно от тези заболявания да не остане нелекувано. В Световния ден за борба с рака потвърждаваме нашата ангажираност и подкрепяме всички, които се борят с това заболяване във всичките му форми.“, сподели д-р Красимира Чемишанска, изпълнителен директор на Амджен България.

В момента биват развивани редица BiTE® молекули в широк спектър, предназначени за лечението на солидни тумори и хематологични злокачествени заболявания, целящи допълнително разгръщане на BiTE® технологията в посока подобряване на терапевтичния потенциал на платформата за пациента.

***
За Amgen:
Фармацевтична компания Амджен разгръща потенциала на биологичната наука за пациентите, страдащи от сериозни заболявания, като открива, разработва, произвежда и доставя иновативни лекарства за хуманна употреба. Този подход почива върху използването на инструменти като най-високите достижения на човешката генетика за разгадаване на сложната природа на заболяванията и задълбочено разбиране на основите на човешката биология.
Амджен насочва своите усилия в сферата на нерешените медицински проблеми и използва своя експертен опит в областта на биологичното производство за намиране на решения, които подобряват лечебните резултати и чувствително подобряват качеството на живот. Пионер в областта на биотехнологиите от 1980 г., Амджен се разраства и превръща в най-голямата независима компания за биотехнологии в света с милиони пациенти във всички краища на планетата, разработвайки поредица от лекарства с революционен потенциал.


Източници:
1. https://www.worldcancerday.org/libraries/pdf.js/web/viewer.html?iframe=true&width=1080&height=1000&file=https://www.worldcancerday.org/sites/default/files/2020-09/WCD21_Infographic_ENGLISH_FA.pdf
2. https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/society/20200131STO71517/svetoven-den-za-borba-s-raka-kakvo-pravi-es
3. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cancer
4. https://www.worldcancerday.org/what-cancer