Промените на нормалната микробна флора /микробиом/, свързани с възрастта

Последна промяна на 31 март 2023 в 21:19 101 0

През последните години интензивно се провеждат научни изследвания, които трябва да отговорят на въпроса как се променя микробната флора на кожата, устата и червата в процеса на стареенето. Отговорът на този въпрос е важен, защото промените на микробиомата при стареенето могат да имат отношение и да са спомагателен фактор за някои заболявания, свързани с възрастта. Специално за микробиомата на кожата се предполага, че тя може да бъде особено важна за разбирането на свързаните с възрастта здравословни състояния.

Какво е микробиом?
Смята се, че в човешкото тяло обитават над 39 трилиона микроорганизми и това съобщество се определя като микробиом или нормална микрофлора . Микробиомът се формира още по време на раждането, когато новороденото влезе в пряк контакт с майчината бактериална флора. Ранната среща на детето с тези микроорганизми подпомага развитието на неговата имунна и храносмилателна система, както и част от функциите на мозъка му.

Микробиомът като цяло подпомага правилната дейност на имунната система, храносмилането и усвояването на хранителни вещества, смята се , че влияе и върху психичното здраве на индивида. Той е в постоянно взаимодействие с човешкия организъм и затова повлиява редица процеси и промени, свързани със здравословното ни състояние.

Микробиомът представлява колекция от всички микроби (бактерии, гъбички и вируси), които обитават човешкото тяло. Някои от тези микроби са полезни, като ни предпазват от инфекции (те са антагонисти на патогените), докато други могат да бъдат вредни. Досегашни изследвания свързват промените в микробиома със здравословни състояния, свързани със стареенето, вкл. сърдечни заболявания, рак и инфекция.

По-доброто разбиране за това как микробиомът се променя с възрастта може да помогне на учените да разработят интервенции, които да могат да подобрят качеството на живот на възрастните хора. В хода на такива изследвания са събрани проби от от микробиома на кожата, устатата и червата на възрастни, които живеят в дома си, и от такива, живеещи в старчески домове.

Едновременно с това са проучвани историята на заболяванията им, храненето и хигиенните им навици.
Използвани са усъвършенствани техники за геномно секвениране, за да се идентифицират и класифицират сложните микробни общности, открити в тялото на всеки участник в проучването. Геномното секвениране е метод, който изследва точната последователност на ДНК (носител на наследствената информация) с цел откриване на мутации и различни варианти на определен ген.
Открити са различни зависимости между някои специфични микроби, стареенето и здравословни състояния, свързани с възрастта, като най-отчетливите разлики са били свързани с кожния микробиом.
Ключова констатация в това отношение е, че възрастните хора имат по-малко Cutibacterium acnes по кожата си, отколкото по-младите на възраст. Това са същите бактерии, които причиняват акне . Той се открива в голямо количество върху здравата кожа и предпазва от действието на патогенни микроби. Предполага се, че загубата на Cutibacterium acnes може да допринесе за повишения риск от инфекция при възрастните хора. Също така възрастните хора, живеещи в старчески домове, са имали повече коагулаза - отрицателни стафилококи на кожата (бактерии, които са честа причина за инфекции), отколкото възрастните хора, живеещи в дома си, също и по-младите на възраст .

Чревният микробиом е от ключово значение за развитието и функционирането на имунната система. Чревните бактерии отделят вещества, които служат като сигнали, свързани с регулацията на имунните клетки.
С времето чревният микробиом също се променя като количество и като видово разнообразие. Наблюдава се намаляване на количеството на т.н. полезни бактерии (лактобацили бифидобактерии и др.), които са антагонисти на патогените, и това е свързано с повишен риск от рак и инфекции.
Различни фактори водят до нарушаване на баланса на чревния микробиом:
– Прием на антибиотици, кортикостероиди, имуносупресори и други медикаменти;
– Нездравословно хранене;
– Злоупотреба с алкохол;
– Високи нива на стрес;
– Наднормено тегло ;
– Източници на електромагнитни излъчвания и на други лъчения.

Поради изключителното значение за здравето на чревния микробиом, от особена важност е наличието на възможност за анализ на видовите и количеството на микроорганизмите в червата на човека – т.н. микробиомен паспорт. Такъв анализ вече е възможен практически и подобни тестове включват определянето на 1 500 вида бактерии на основата на фекална проба, като в нея се определя състав, брой и съотношение на микроорганизмите чрез прилагане на геномно секвениране от ново поколение.