Резултати от проучване сред родители от 8 държави за възприятието им за ваксините и Ковид-19

Последна промяна на 01 June 2022 в 21:44 169 0

Проучване на IPSOS((Institut Publique de Sondage d'Opinion Secteur) дава актуални данни за осведомеността за HPV и как информацията за ваксините по време на пандемията е повлияла на възприятията и поведението на родителите във връзка с детските имунизации

Критерии за участие в проучването:
• Минимална възраст - 18 години
• Родител или законен настойник на поне едно дете на възраст под 21 години
• Еднолично или съвместно вземане на решения относно ваксинация на детето

Участници по държави:
• Германия – 1270
• Франция - 1334
• Италия - 1132
• Австрия - 664
• Португалия - 680
• Румъния - 388
• Швеция - 1332
• Словения - 375

Резултати от проучването по отношение на възприятието за ваксините и Ковид-19

• 90% от родителите смятат, че е важно детето им да бъде ваксинирано срещу заболявания, различни от инфекция с COVID-19.
• Основните причини, които споменават са:
- ваксините са необходими за предотвратяване на определени заболявания (64%);
- ваксинацията е единственият начин да се предотврати разпространението на заболяванията (55%);
- 42% от родители са проактивни по отношение на предпазване на децата си от предотвратими заболявания.
• Близо 40% от анкетираните родители не знаят, че някои ракови заболявания могат да бъдат превантирани чрез ваксинация.

• COVID-19 повлия на възприятието за ваксините при 4 от 5-ма (79%) родители:
- 68% от родителите вече са по-склонни да гарантират, че детето им е ваксинирано срещу заболявания, различни от COVID-19.
- 65% са по-склонни да бъдат проактивни в комуникацията си със своя лекар и да попитат за ваксини срещу заболявания, различни от COVID-19 за тяхното дете.

•Въпреки че 3 от 5-ма (61%) родители се чувстват по-запознати с ваксинациите на детето си поради COVID-19, 2 от 5 (43%) споделят, че се чувстват „претоварени“ от наличната информация относно ваксините.

Информираност на родителите относно HPV инфекциите

• 1 от 2 (58%) родители са наясно с ваксинациите, които могат значително да спомогнат за предотвратяване на някои видове рак.
- 36% са осведомени за превенцията на рака на маточната шийка чрез ваксинация. Процентът е много по-нискък за всички други видове рак, свързани с HPV (Човешки папилома вирус).
• 3 от 4 родители са запознати с HPV (73%), но само 1 от 2, които знаят за HPV (55%), се чувстват добре информирани за вируса.
• От тези, които знаят за HPV, голяма част са запознати, че вирусът може да причини рак (79%), но по-малко са наясно, че вирусът може да доведе до ракови заболявания не само при момичетата, но и при момчетата (67%).
• Мнозинството (89%) от родителите, които са запознати с HPV, са съгласни, че превенцията е най-добрата форма на защита за тяхното дете и се чувстват уверени в защитата на детето си от HPV (80%).
• Разбирането на HPV е по-високо сред жените родители, които са наясно с вируса.

Допълнение:
Проучването на IPSOS показва относително положителни резултати по отношение на повишените нива на информираност за HPV сред родителите в Европа, но все още има сравнително голям процент от обществото, който не е запознат с вируса и свързаните с него ракови и други заболявания.
Въпреки че повечето сексуално активни мъже и жени ще се заразят с HPV в даден момент от техния живот, над една четвърт от анкетираните родители са споменали, че не са запознати с вируса. Докато 79% от родителите в проучването твърдят, че са наясно, че HPV може да причини ракови заболявания, малко над половината (48%) от тях са съгласни, че HPV може да засегне както жените, така и мъжете, подчертавайки ниските нива на разбиране, че човешкия папилома вирус засяга и двата пола.