Как да се ориентираме без компас

Последна промяна на 23 August 2020 в 09:14 1318 0

По мъха на ствола – от северната страна на някои дървета има повече и по-високо израснал мъх.

По време на туристически походи и излети можете да определите посоката по следните белези:
По кората на повечето дървета: от северната страна тя е по-груба и по-дебела, докато от южната – по тънка и еластична.
По смолата на иглолистните дървета – натрупва се по-обилно на южната страна на ствола.
По мравуняците – разположени са по южната страна на дърветата, храстите и пъновете. Южната страна на мравуняците е по-полегата, северната е по-стръмна.
По плодовете и зеленчуците, ягодите, малините и други. Плодовете по-рано наедряват и червенеят откъм южната си страна.
По цвета на слънчогледа – през целия ден той е насочен към слънцето и никога на север.
По короната на дърветата – южната част на дърветата е по-развита от северната.
По кръговете на отрязаните дървета – на южната страна те са по-разделени, а на северната са по-приближени.

Ориентиране по слънцето
През летния период слънцето се намира на изток около 6 часа, на юг около 12 часа и на запад около 18 часа. В междинното време посоката се определя по дъгата на слънчевия път по небосклона. Средното преместване на слънцето по небосклона за един час е 15 градуса. Например – в 10 часа слънцето е изминало 60 градуса. Следователно южната посока се намира на 30 градуса надясно от нас, когато сме застанали с лице към слънцето, а север е в противоположната посока.
Ориентиране по слънцето и часовника:
Циферблатът на часовника се ориентира така, че малката стрелка да сочи към слънцето. През средата на ъгъла, заключен между малката стрелка и числото 12 минава посока север-юг.

Ориентиране по луната
Във фазата на пълнолуние Луната се появява от изток около 18 часа, около 22 часа е на юг, а в 6 часа сутринта на запад. Когато луната расте, роговете ѝ са обърнати на изток, а когато намалява – на запад.Виж още за: