Нуждата от преодоляване на йодния дефицит

Последна промяна на 21 March 2019 в 11:44 2336 0

Според проучвания от последните години на Световната здравна организация и УНИЦЕФ препоръките за йодирането на солта е основна необходимост за премахване на йодния дефицит и произтичащи от това нарушенията в организма. Това се оказва важен проблем за общественото здраве по целия свят. Действаща е резолюция за мониторинг на преодоляването на йодния дефицит и преценка на разпространението му по земята, да се прави на всеки три години. Сега излязоха резултатите от последното проучване, което показва, че близо 2 милиарда от населението по света приема недостатъчно количество йод с храната, а за Европа това са 460 милиона жители с неадекватен йоден прием. Проблемът освен ендемичен, се оказва и екологичен. Процесите на ерозия на почвата и изсичането на горите влошават ситуацията. Оказва се, че йоден дефицит съществува предимно в големите градове и във високоразвитите страни. Липсата на йод се отразява негативно върху мозъка в първите месеци от развитието на плода, като в тежки случаи се стига до умствена изостаналост.

***Ние сме сред европейските страни с доказан йоден дефицит
Среща се предимно в планинските и полупланинските райони и заема 1/3 от територията на страната, като в условия на йоден дефицит живее близо половината от нашето население. През последните 50 години се наблюдава широко разпространение на ендемичната гуша и на други йоддефицитни заболявания и нарушения. Наблюденията показват, че от 70-те години насам рязко са се увеличили заболяванията, като те стигат своя връх в края на миналия век – за близо 25 процента от населението. Профилактиката чрез задължително използване на йодирана готварска сол от населението в бедните на йод райони е въведена с министерско постановление още от 1958 г. Днес тя се допълва с използване на йодирани таблетки на хората в риск от подобни заболявания. . Това налага през последните десетилетия да се въведе всеобща профилактика на йоддефицитните заболявания, като се забрани продажбата на нейодирана готварска сол за населението, въведен е и задължителен лабораторен контрол на йодното съдържание на продаваната в търговската мрежа готварска сол. Действа наредба за задължителни изисквания към състава и хранителните характеристики на продуктите. Контролът на солта в хранителните продукти е в задълженията на съответните институции. Изследванията от последните години показват, че количеството на калиев йодад в готварската сол е достатъчно в 90 % от консумираната от населението сол, т.е. тя е ефективно йодирана. Национално проучване за последното десетилетие показа, че приложената практика за ликвидиране на тези болести чрез универсално йодиране на солта за хранителни цели е ефективна, епидемията от йоддефицитни заболявания в страната е почти решена. Това е оценката на експерти по елиминиране на йоддефицитните заболявания. Мониторингът на йодираната сол в храните продължава да се извършва систематично от държавен здравен орган.

*** Недостигът на йод влияе на психиката

Недостигът на йод води до нарушаване на работата на щитовидната жлеза, нейната хипер или хипоактивност. Освен това йодният дефицит може да стане причина за хормонални разстройства при жените, за проблеми с имунитета и интелекта, особено при децата. В лабораторията на всяка поликлиника можете да установите дефицита на йод в организма. Да се набави необходимата дневна доза йод от обичайната храна е практически невъзможно. Затова се произвеждат йодизирани продукти. Значението на йода за здравето е известно вече на всички. Въпреки това повечето от нас приемат йод 2-3 пъти по-малко от необходимата норма. Причината е недостигът му в почвата и оттам – във водата и хрдианата.

Най-естествено може да се преодолее йодният дефицит, като се консумира риба и други морски продукти, а също като се употребява йодирана сол. Достатъчни са 6 г за дневна норма. Но тук има два подводни камъка. Кой от нас, когато купува сол, поглежда срока на годността й? Почти никой. Смята се, че тя не се разваля. А това не е така. Дори обикновената сол има срок на годност, макар и достатъчно дълъг. Йодираната пък може да се съхранява само 6 месеца, ако е използван натриев йодид, или 9 месеца, ако е с натриев йодат освен това йодът и солите му лошо понасят топлинната обработка. Йодираната сол, използвана при готвене, губи качествата си. От нея полза има само когато посоляваме охладени ястия. Вместо йодирана може да употребявате морска сол. Тя е по-полезна.

***Липсата на йод – проблем със световни размери

Недостатъчното снабдяване с йод представлява глобален проблем. Според сведения на Световната здравна организация засегнати са 2 милиарда хора, от бедни региони, повече от 20 милиона имат гуша, причинена от липсата на йод. Освен това, поради липсата на йод 20 милиона души по целия свят страдат от редуцирано духовно развитие, което стига до сериозно понижаване на интелигентността.
Германия също принадлежи към страните, в които се среща прекалено нисък прием на йод. Докато в Швейцария и Скандинавските страни още от средата на ХХ век се действа срещу липсата на йод, в Германия от около 15 години се провеждат ефикасни мерки за профилактика. От тогава снабдяването с йод се подобри значително. Без съмнение Германия все още принадлежи към областите, където се среща липсата на йод.

Причина за дефицита на йод е бедното съдържание на йод в нашите почви. Затова растенията също са бедни на йод. Този дефицит не може да се установи, защото елементът йод е жизнено важен само за хората и животните, но не и за растенията. Липсата на йод в почвата се увеличава и чрез липсата на йод в храната за говедата и в растенията, които служат за храна в хранителната верига пръст-растение-животно-човек.
Йодът в скалите е бил отделян в течение на предисторическото развитие по време на бури, на повърхността на водата и абсорбиран в морето. Няма обратен път. Затова морската вода е добър източник на йод и морски риби, както и други морски животни, са богати на йод. Достатъчно е да се консумира по една порция морска риба два до три пъти в седмицата. Факт е обаче, че средната консумация на морска риба в Германия, например, е значително ниска. Освен това при обработката и приготовлението на рибата се губи относително много йод. Така че количеството йод, което всъщност приемаме в повечето случаи е недостатъчно в сравнение с това ,което показват таблиците за стойностите на храната. Сладководните риби са бедни на йод.

Възрастните хора, трябва да приемат по 180 до 200 милиграма йод на ден, бременните и кърмещите жени – 230 до 260 милиграма. Малките деца между 1 и 4 години във всеки случай по 100 милиграма. В практиката на хранене тези стойности не се достигат. Притокът на йод наистина се е покачил през последните години от 30 до 70 милиграма, с което обаче все още съществува значителен дефицит. Само една относително малка част от населението достига препоръчителните количества. Особено рискови групи са бременните и кърмещите жени. Тяхната липса на йод се пренася върху новородените и кърмачетата. Друга рискова група са младите мъже. Предполага се, че това се дължи на факта, че младите хора в повечето случаи отделят по-малко внимание на предупрежденията за здравословни опасности и използват по-малко профилактични средства, отколкото възрастните хора.

Има различни възможности да се справите с липсата на йод в храната. По целия свят йодирането на готварската сол се доказа. В определени ситуации (най-вече бременност и по време на кърмене) се дава преимущество на таблетките. Препоръката да се взимат хапчета с йод винаги важи, когато не трябва да се използва йодираната сол или когато количествата йод при тази форма на профилактика не стигат.
В страни с висок ръст на самостоятелно снабдяване с хранителни продукти, в които търговията играе само малка роля, се използва един метод, при който веднъж до два пъти в годината на населението се дава едно “депо на йод за тялото”. За групи от населението обаче, при които има опасност от прекалено активна функция на щитовидната жлеза, този метод е неподходящ.

В Германия и други страни за сравнение използването на йодирана сол е средство по избор. При този метод готварската сол представлява веществото-носител на достатъчно приток на йод. Понеже приемът на сол е широко разпространен и относително постоянен, йодизирането на готварската сол има грижата от една страна по-голямата част от населението да получи допълнителни количества йод и от друга страна да не са възможни “отравяния” с йод, защото консумираните количества готварска сол гарантират едно повърхностно ограничение на количествата. При прекалено висока употреба ястията биха се “пресолили”.
При създаването на профилактиката при липса на йод в Германия се изхожда от това, че липсват най-малко 100 милиграма йод средно на ден. Понеже от друга страна ежедневно поеманото количество готварска сол би трябвало да се намира в около 5 грама, се получава една йодна концентрация от 20 милиграма йод на грам готварска сол, по-точно 20 милиграма йод на килограм.
Тази концепция обаче води до желания успех само, когато всъщност цялата готварска сол бъде консумирана под формата на йодирана сол. При това без съмнение трябва да се вземе под внимание, че в днешно време в домакинството се използват само 1 до 2 грама готварска сол. По-голямата част се поема с полуготови и готови хранителни продукти при консумирането извън къщи. В общественото хранене и  при използването на йодирана сол в хранително-вкусовата промишленост (най-вече при месните продукти и хлебните изделия) от главно значение е използването на йодирана сол за профилактиката с йод. В тези области обаче има  значителна нужда от наваксване. Йодираната сол стига до покриване нуждите на един човек само, когато се консумира в достатъчни количества. Затова потребителят трябва сам да се погрижи действително да консумира хранителни продукти, които се използват с йодирана сол. Ако не са дадени тези предпоставки, може да се окаже помощ чрез приемане на хапчета йод в подходяща дозировка.

***Морска сол - полезното евтино чудо на природата

Морската сол се добива така, както е било и преди векове. Водата от солените езера и морета се отвежда в т.нар. „солни градини", изпарява се от слънцето, преобръща се, докато се изпари напълно. Освен за готвене, морската сол може да се използва и за укрепване на имунната система, също и в козметиката, като скраб за кожата, като антицелулитно средство.
За мнозина българи зимата е единствен сезон, в който морската сол има някакво значение, както и за туршиите. Защото туршия без морска сол, особено зелето, не е туршия като хората.

В българската традиция от векове е отхвърлено подобно отношение към тези съставки от храната. Българите от миналото са били със самочувствието на по-здрави и силни хора и не са имали толкова изразени проблеми с наднорменото тегло и затлъстяването, дори без намесата на диетолози, дебелариуми и програми за отслабване. Те  просто са умеели да дозират солта, захарта и брашното и са се чувствали много добре. Днес има най-различни твърдения за това от кое по колко, как и кога да се храним. По отношение на солта – също. Привържениците на здравословното хранене препоръчват да се употребява морска сол, не каменна. Разликата е незначителна, но морската сол е все пак напълно естествен природен продукт. Съдържа повече от 100 минерални вещества, главно натриев хлорид, или т.нар. готварска сол. Каменната сол е почти чист натриев хлорид и се използва предимно в промишлеността. В мрежата от магазини вероятно е най-евтината стока.
За всички, които държат наистина и солта им на масата да е каквато трябва, има различни по големина опаковки. Може да се избере и диетична сол с 50 % понижено съдържание на натрий и с 66 % по-ниско съдържание на натрий – 5,5 на 350 грама. Впрочем през студеното време, за съжаление, чести са настинки, хреми и грипни инфекции и за справянето с тях морската сол също е от голяма полза – било за инхалации, или за вани, или за разтривки.

Ползите на морската сол
В културата на много народи в света солта се е смятала от стари времена за символ на гостоприемство и благополучие. Хипократ успешно прилагал солени разтвори за лечение на различни кожни и простудни заболявания. Войниците на Александър Македонски носели със себе си торбички с морска сол, която помагала за оздравяване на раните и против простуда. А също и за победа в битките. Морската сол нормализира обмяната на веществата и работата на ендокринната система. В нея има много лечебни макро- и микроелементи (йод, калий, калций, магнезий, сяра), особени минерални катализатори, подобряващи обменните процеси. Морската сол укрепва нервната система. Съдържащият се в нея бром успокоява, а магнезият изкарва излишната течност от организма.Тя е полезна както за вътрешно приемане, така и външно. Вана с разтворена морска сол успокоява нервите, отпуска мускулното напрежение, помага при простуда. Ако нямате вана, правете локални бани в леген или обтривайте тялото с кърпа, напоена със солен разтвор.
При трудно заздравяващи рани използвайте мехлем от счукана морска сол, разбъркана с малко мед. Разтворена кафена лъжичка морска сол в 100 мл преварена вода лекува успешно хрема. Капвайте с капкомер през 2-3 часа от разтвора в двете ноздри.
И все пак да внимаваме в приема на количеството сол
Едно от най-древните внушения в областта на храненето е да не се злоупотребява със солта. Известно е твърдението, че не познаваме добре някого, ако не сме изяли заедно „една торба сол". Или толкова време, колкото е необходимо да се изяде торба сол. Тълкуването е повлияно от съвременните препоръки да се употребяват няколко милиграма сол дневно, и не повече.
Онези, които се съобразяват с мнението на диетолозите са известни със своята маниакалност в концепцията за храненето. Те наричат солта „белият убиец". В същата група слагат и захарта. За тях тя пък е синоним на „бялата смърт". На трета позиция стои брашното.

Всички добре го знаем, но понякога го пропускаме или забравяме. А, това, да намалим солта, е много важно за здравето ни. Солта е безценна подправка, без която не е вкусно нито едно ядене, но се оказва и главен виновник за високото кръвно и за нервите. С ограничаването на солта гарантираме повече здраве, забравяме за главоболието, за учестения пулс и други неразположения. При прием на сол до три грама дневно страдаме значително по-малко от главоболие, на мнение са световните учени. Количеството, което трябва да отнемем от всекидневните порции, е всяко надвишаващо половин чаена лъжичка на ден. Дори при хора с нормално кръвно налягане е добре да го намалят или да ограничат солта. Самият Бог Исус Христос преди 2 000 години е съветвал хората да се хранят с безсолни ястия, за да са здрави и бодри. Американски учени в наши дни провели изследване на над 300 човека, като им наложили диета с ниско съдържание на мазнини, богати на плодове и зеленчуци. Първоначално на участниците давали дневно по 9 грама сол, след няколко дни намалили количеството на 6 грама, а по-късно свалили до 3 грама сол на ден.
По време на изследването хората си записвали всички странични ефекти като главоболие, подпухналост, сухота в устата, прекалена жажда, умора, липса на енергия, гадене и промяна на вкуса. След време учените установили, че ограничаването на приема на сол от 9 на 3 грама дневно намалило главоболието и напрегнатостта на близо 50 процента от участниците, а резултатите от изследванията им показали, че белите кристали били основна причина както за главоболието, така и за високото кръвно налягане и ускорения пулс. Категорично било мнението на специалистите, че солта продължава да бъде враг номер едно за здравето на човека.