Шахматът помага на хора, претърпели инсулт

20 юли - световен ден на шахмата

Последна промяна на 24 July 2023 в 18:46 165 0

Още от дълбока древност е известно, че оцеляването на човека е свързано с неговите физически възможности. Първобитният човек, за да преследва животните, така необходими му за изхранването, трябва да тича бързо, да скача, да стреля, да преодолява всевъзможни препятствия, а понякога и да влиза и в директна схватка с тях. Не случайно в древните олимпийски игри атлетите се състезават по такива спортове. Те са и в основата на съвременните олимпийски игри. Заниманията с физически упражнения формират здрав дух в здраво тяло – именно това става и девиз на олимпийските игри.
С годините, наред с физическото развитие и усъвършенстване на тялото, все по-важно значение започва да придобива и умственото развитие. Изучаването на различните науки способстват за това. Но не само те. Шахматът например заема важно място във формирането на хармонична личност

Споровете какво представлява шахматът – спорт ли е, наука, или изкуство отдавна не са актуални. През последните години на дневен ред излязоха важни страни от неговото приложение като лечебно средство, които са обект на изследване от редица учени.

Шахматът е игра – едно табло и 32 фигури, но когато започнем да ги местим, неочаквано се сблъскваме с много проблеми - след всеки ход възникват различни позиции, които трябва да се оценят точно и да се вземе най-доброто решение. Това не става автоматично, а с усъвършенстване на майсторството. Затова в много страни шахматът се изучава в началните класове, дори в детските градини. Защото играта развива абстрактното мислене и спомага за вземането на правилно решение.

Погрешно е да се смята, че с ранното обучение на децата трябва да се готвят състезатели. Това става на по-късен етап. В началото те трябва да се научат да мислят правилно, да пресмятат възникващите възможности и последствията, които ще настъпят от взетите от тях решения. А това е свързано с пресмятането на вариантите. Шахматът способства за развитие на математическите способности у децата и играещите.
Шахматната игра е свързана с богата и интензивна мозъчна дейност
Тя подобрява паметта. Играта съдържа много варианти и играещият, за да играе добре, трябва да ги запомни и използва. В противен случай той само ще мести фигурите. В хода на играта шахматистът планира своите действия и в зависимост от избрания план решава как да действа. От него се изисква да има стратегическо и конкретно мислене. В хода на играта играещият трябва да решава проблемите, които възникват, а това води до развитие на неговото творчество.
Това са само част от полезните страни на шахмата. През последните години учените откриха редица възможности, които той има за лечението на хора, претърпели инсулт

Играта не само стимулира мозъчната дейност, но също така развива фините двигателни умения при хора с увреждания, претърпели инсулт и физически инциденти, довели до някаква инвалидност. Шахматът може да стимулира дълбока концентрация и спокойствие, които позволяват на пациентите да се отпуснат. Затова в много от санаториумите шахматът е застъпен.
Доказано е също така, че шахматът е ефективно средство за борба с болестта на Алцхаймер

Според проучвания, хора над 75-годишна възраст, които са се занимавали с шахмат или други умствени игри, са по-малко склонни да развиват деменция в сравнение с техни връстници, които не са се занимавали с такава дейност.
Шахматът и другите мисловни игри стимулират мозъка, стимулират невроните да формират нови връзки. Създаването на повече връзки означава, че невронната комуникация в мозъка става по-бърза в оптимално състояние.

Виж още за: