Ранната диагностика - ключова за успешното излекуване на рак на белия дроб


Болест : рак на белия дроб

Последна промяна на 28 March 2024 в 14:02 93 0

Доц. Николай Янев


Преди около година и половина жена на възраст 65 г. прекрачва прага на отделението по „Бронхология“ на УМБАЛ „Свети Иван Рилски“ в София. След среща с екипа на проф. Костадинов, началник на отделението, се извършва бронхоскопско изследване, което установява наличието на онкологично белодробно заболяване. В момента пациентката е в ремисия, след проведено 9-месечно лечение. Най-добрият начин за ранно откриване на рак на белия дроб са задължителни периодични изследвания, особено на рисковите групи, споделя доц. Николай Янев, специалист “Белодорбни болести” и “Интервенционална пулмология” в отделението.

Скринингът с нискодозово компютърно томографско изследване е ключов за откриване на рак на белия дроб. Ранната диагностика е от основно значение, тъй като поставя основите за успешното лечение на пациента. При откриване на рак на белия дроб в ранен етап възможностите за оперативно премахване и предотвратяване на разпространението на заболяването са по-големи. Това дава възможност за прилагане на хирургия, химиотерапия, лъчелечение, имунотерапия и други модерни терапии, разказва проф. Росен Петков, началник на Клиниката по неспецифични белодробни заболявания в УМБАЛ „Свети Иван Рилски“-София.

Проф. Росен Петков

Днес модерната таргетна терапия и бързо развиващата се биологична терапия, вече променят тежката прогноза при белодробния рак. Нашите пациенти в България имат същите възможности за лечение като пациентите в Европейския съюз и това е една добра тенденция за пациентите и тяхното адекватно лекуване, допълва още проф. Петков.

Белодробният рак е най-честото онкологично заболяване - на първо място при мъжете и на пето при жените, и за съжаление е с най-висока смъртност сред онкологичните заболявания. Около 4700 души са диагностицирани през 2022 г. Пет годишната преживяемост при новооткритите пациенти е около 6 %. Това се дължи на факта, че 70 % от заболелите късно се диагностицират и на тях не може да се приложи оперативно лечение. И за това ранната диагностика е от изключителна важност, особено за високорисковите групи. Към тези групи спадат дългогодишни пушачи, на възраст над 50 години. Те следва да бъдат периодично проследявани и ранно диагностицирани.

Ракът на белия дроб е сериозно заболяване, което може да има разрушителни последици, ако не се открие и лекува навреме. При ранната диагностика има възможност за по-ефективно лечение и по-добри прогнози за пациента.

Бронхоскопия