40 години Природен парк Шуменско плато

Последна промяна на 21 June 2020 в 19:07 672 0

Входът на Шуменската крепост, през която минават хиляди наши туристи и чужденци

Шуменското плато съчетава в едно природната красота, историята и културното наследство на Шуменския район. За да се съхранят ценните растителни и животински видове и характерният платовиден ландшафт, през февруари 1980 г. близо 4 хиляди хектара на Шуменското плато са обявени за защитена природна територия. В границите на парка влизат резерватът Букака с вековните си дървета, историко - археологическият резерват Шуменска крепост и комплексът Създатели на българската държава.

В началото на 20-ти век платото над Шумен е било обезлесено, но в резултат на труда на лесовъди, паркови служители и обществеността днес горите заемат 90 на сто от територията. "Основната ни задача е да запазим зеленото си богатство и да възпитаваме децата и младите хора в любов към природата", отбелязва инж. Васил Василев, директор на ПП Шуменско плато. Затова и много благодарност беше отправена към първокласниците от СУ „Панайот Волов" в Шумен, които подариха къщички за птици на рождения ден на платото. Те са изработени заедно с родителите, като децата участваха в поставянето им по дърветата в лесопарка Кьошковете.

През изминалите години са изградени и маркирани пет туристически маршрути до всички природни и исторически забележителности в района. Създадени са и разнообразни тематични маршрути "Урок по горска техника", "Карст под защита - дар за поколенията", а също и специализирана пътека за незрящи хора. Изградени са 11 заслона и места за отдих и за пикник, както и туристически чешми.

Много са и пещерите, които са проучени и картирани от шуменските спелеолози и редовно се провеждат експедиции, а най-голямата е "Бисерна". В парка е и базата на туристическото дружество "Мадарски конник" в Шумен, като почти всяка неделя се провеждат излети до там и най-вече те са на клуба на ветераните туристи. Изключително голям е броят на понорите на Шуменското плато и по мнението на състезателите по спортно ориентиране теренът е много подходящ за състезания и за подготовка на ориентировачите, затова и се използват за надпревара от национален и международен мащаб.

Виж още за: